Befolkningsgeografi | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Geografi FSA
 • Ingen givet
 • 4
 • 1156
 • PDF

Befolkningsgeografi | Noter

Jeg har taget noter til vores geografibog til kapitlet, der handler om Befolkningsgeografi - lokalt og globalt.

Elevens kommentar

Noterne er i stikordsform

Indhold

Folketælling
Befolkningsbeskrivelse
Dødelighed
- Epidemier før og nu
Fertilitet
Prognoser
Aldersfordeling
Ældrepuklen (revolutionen) 2010
Vækst og overbefolkning
Malthus og Marx
90'erne bliver et enestående årti på alle måder
Migrationer
Flygtning eller flytning
Pendling

Uddrag

Befolkningsbeskrivelse
GH 76
 Naturlig tilvækst: antal fødte-antal døde.
 Befolkningstilvækst: naturlig tilvækst +/- migration.
 Summarisk fertilitetskvotient: antal levendefødte pr. 1000 pers. pr. år. : Fødselstallet, fødselsraten, fertiliteten.
 Summariske dødskvotien: Antal døde pr. 1000 pers. Pr. år: dødstallet, dødsraten, mortaliteten.
 Den demografiske transition: ændring i forhold mellem fødselsrate og dødsrate.
 Summariske betyder: at der ikke er taget hensyn til befolkningens alders- og kønssammensætning... Køb adgang for at læse mere

Befolkningsgeografi | Noter

[5]
Bedømmelser
 • 27-04-2016
  Bedømt af Forælder Til elev i 9. klasse
  ok kan udmærket godt bruges
 • 14-06-2004
  alle tiders opg
 • 28-05-2005
 • 31-05-2002
  god opgave