30'erne og Depression | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Historie FSA
  • Ingen givet
  • 4
  • 1218
  • PDF

30'erne og Depression | Noter

Jeg fokuserer på "The Great Depression" og ser, hvordan den blev løst i hhv. Sovjet, Tyskland og USA.

Indhold

Hvorfor kunne Hoover ikke vende udviklingen, giv nogle bud på hvorfor Roosevelt kunne?

Hvorfor kunne hverken kommunisme eller fascismen slå igennem i USA?

Beskriv måden henholdsvis Tyskland, Sovjetunionen og USA bar sig ad med at overvinde krisen.(1930'erne)

Hvorfor blev de maskinelle fremskridt i USSR kaldt for ”socialistisk fremskridt” og ikke ”industriel revolution” – som i resten af verden?

Hvordan lykkedes det egentlig for Hitler og Stalin at blive ”eneherskere”?

Uddrag

Hvorfor kunne Hoover ikke vende udviklingen, giv nogle bud på hvorfor Roosevelt kunne?

Den eneste grund til at det ikke lykkedes for Hoover at vende udviklingen, tror jeg, var fordi det amerikanske folk ikke havde tålmodighed nok til at vente. For Hoovers metode var nemlig at lade tingene gå deres gang. Han mente, at det bare var et spørgsmål om tid før krisen ville gå over og der ville komme højkonjunktur igen.
Hoover lavede dog også nogle statslige projekter for at sætte folk i arbejde, der iblandt Hoover dæmningen.
Roosevelt derimod indførte sin ”new deal” politik. ”New deal” gik ud på at staten havde mere kontrol over økonomien. Staten fastlagde nogle priser bestemte for fødevare osv. Roosevelt oprettede over 30 nye afdelinger inde for regeringen, som hver især skulle lave en handlingsplan inde for hver sit område. For at nævne et eksempel ”NIRA - National Industrial Recovery Act.”
Umiddelbart vil jeg mene at det er meget let at konkludere, hvorfor Roosevelt fik sådan en succes. Roosevelt lavede nogle ordninger, som medførte, at amerikansk økonomi hurtigt kom på benene igen, hvorimod at Hoovers beslutninger om at tage det lidt mere afslappet, nok ville have været en langsommere proces... Køb adgang for at læse mere

30'erne og Depression | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.