Atmosfærens opbygning | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Geografi FSA
 • Ingen givet
 • 9
 • 3352
 • PDF

Atmosfærens opbygning | Noter

Noterne er skrevet ud fra "Vejr og Klima" kapitel 4 (s. 143-183). Jeg forklarer de forskellige begreber i stikordsform.

Indhold

Atmosfærens opbygning
Hvordan fungerer vejret
Klima, plantebælter og dyrkningsmuligheder
Den kunstige drivhuseffekt

Uddrag

GH 144 se fig. 4.2 s. 144

• Jorden er omgivet af en atmosfære, som ligger 1000-1500 km over jordoverfladen.
• Tør atmosfærisk luft består af: 78% kvælstof, 21% ilt, 1% argon og 0,03% kuldioxid, ozon og andre luftarter udgør en meget lille del.
• Atmosfæren er inddelt i følgende ”færer”: troposfæren (10km) , stratosfæren (10-45 km) , mesosfæren (52-80 km) , termosfæren (80-…km)).
Troposfæren:
• Vejrfænomener findes kun i troposfæren, og de som har betydning for klimaet på Jorden.
• Troposfærens tykkelse: 8km ved poler, 18km ved ækvator. (ellers afhængig af beliggenheden).
• Temp. Falder med højden.
• Grænselaget mellem troposfæren og stratosfæren kaldes: troposfæren.
• Ustabile forhold - varm luft stiger op og danner skyer.
Stratosfæren:
• Temp. stiger med højden (pga. ozonlagets absorbtion af sollys)
• Stabile forhold (kold, tun luft er nederst)... Køb adgang for at læse mere

Atmosfærens opbygning | Noter

[7]
Bedømmelser
 • 09-05-2015
  Bedømt af Forælder Til elev i 9. klasse
  En meget nyttigt og detaljeret noteapparat der giver svar på de fleste ting og vejret, vinde, lufttryk m.v.
 • 28-10-2010
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 • 16-03-2009
  Rigtig god opgave :o)
 • 10-10-2005
  Kanon opgave