Noter om dansk landbrug

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • Ingen givet
  • 4
  • 1492
  • PDF

Noter om dansk landbrug

Noter og ordforklaringer om dansk landbrug til geografi.

Indhold

Landbrugsarealer i Danmark
Specialisering af danske landbrug
Planteavl
Sprøjtemidler
Sprøjtemidlernes kredsløb
Gensplejsede afgrøder
Husdyr
Økologisk landbrug
Økologisk husdyrbrug
Landbrugets produktion
Hjemmemarked og eksport

Uddrag

• Landbruget i Danmark er så effektivt og mekaniseret, at det stadig beskæftiger færre landmænd, selvom produktionen vokser.
• Når et land producerer så store mængder landbrugsafgrøder, at det kan dække befolkningens behov, siger man at landet er selvforsynende.
• De seneste år har man forsøgt at begrænse landbrugets overproduktion i EU's medlemslande ved at indføre en række kvoter. Ved mælkeproduktionen kan kvoten sikre at der kun produceres den mængde mælk, der er brug for på hjemmemarkedet og til eksport. Derved undgår man også at skulle opbevare produkter gennem længere perioder i frysehuse eller som mælkepulver.
• Hvis man lægger sin mark brak får man tilskud af EU.
• Tallet at bønder har været konstant faldende siden 1800-tallet, og der er i dag kun ca. 50.000 beskæftiger i landbruget. Produktionen vokser dog stadig, fordi landbruget er blevet mekaniseret og omlagt. F.eks. høstes der i dag med meget store mejetærskere.

Landbrugsarealer i Danmark
• Gennem mange år forsøgt man at inddæmme arealer ved fjorde til landbrug, og man udtørrede en masse søer moser, og man drænede enge. Det var bl.a. i Lammefjorden, og... Køb adgang for at læse mere

Noter om dansk landbrug

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.