Noter om kloning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Biologi FSA
  • Ingen givet
  • 1
  • 413
  • PDF

Noter om kloning

Noterne redegør kort for begrebet kloning, og hvad det vil sige at klone celler. Desuden stiller jeg også nogle etiske spørgsmål, om hvorvidt vi mennesker har ret til at spille Gud ved at gå ind og ændre menneskets natur.

Uddrag

Kloning er en ukønnet formering, det betyder at cellen ikke er i kontakt med æg og sædceller.
Man anvender kloning når man ønsker en kopi af den klonede organismes arvemasse. Det kan fx være at man har en god ged, som laver en god gedemælk, og derfor ønsker man en kopi af den. Derfor kan man tage en hvilken som helst færdigudviklet celle fra geden, det kunne fx være en hudcelle, da den indeholder alle kromosomer, hvorimod en æg – sæd celle kun indeholder halvdelen af kromosomerne. Derefter fjerner man cellekernen ud fra hudcellen, og indsætter den i en tom befrugtet ægcelle. Når ægcellen er færdig indsættes det i livmoderen på nogle geder, det kan være hvilke som helst dame geder. Når geden har gennemgået sin drægtighedstid føder gederne gedekid, som har de samme arvelige egenskaber, som geden man klonede. Denne form for kloning kaldes kernetransplantation... Køb adgang for at læse mere

Noter om kloning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.