Organisk kemi og Olie | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Fysik/Kemi FS10
 • 12
 • 12
 • 4338
 • PDF

Organisk kemi og Olie | Rapport

Jeg undersøger oliens historiske udvikling og den organiske kemi bag. Jeg beskriver et forsøg med oliedestillation og kigger på oliens rolle i det globale samfund.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fine rapportnoter som dog mangler en konklusion.

Indhold

Oliens oprindelse
Oliens historie
Teori om den organiske kemi
Forsøg (oliedestillation)
Olien i dag

Uddrag

Olie er en af verdens største kilder til energi. Det udgør 2/3 dele af jordens energibehov. Den olie vi bruger i dag, er blevet til gennem en kemisk proces, som er foregået i flere millioner af år. I havet lever der masser af små dyr og planter. Planterne vokser og formerer sig ved hjælp af energi fra solens stråler. Den proces kaldes for fotosyntesen. Fotosyntesen er den vigtigste biokemiske proces på jorden og formentlig også den ældste.

Fotosyntesen.
Fotosyntesen er en proces, der foregår i grønne planter, hvorved et uorganisk stof ved kuldioxidassimilation under påvirkning af energi fra sollyset, omdannes til organisk stof. Assimilation er en betegnelse for de processer der foregår i planter, når de optager uorganisk materiale og omdanner det til organisk materiale. Altså er den proces der foregår i fotosyntesen, en proces der sker ved indvirkning af kuldioxid (CO2).
Fotosyntesen er en proces der foregår i planternes grønkorn.

---

Forsøg: Oliedestillation
I dette afsnit vil jeg forklare, og give en udførlig beskrivelse af forsøget oliedestillation. Formålet med forsøget er, at dele olien i flere fraktioner. Ved oliedestillation varmer man råolien op, indtil der kommer damp. Den damp omsamles i et reagensglas, hvorved vi derefter kan foresætte med at varme olien op. Det kan vi gøre fordi, at molekylerne har forskellige kogepunkter. Jo flere C atomer et molekyle indeholder, jo højere er kogepunktet. Fraktionerne som vi får ud af forsøget, optræder i tre forskellige konsistens former: Fast form, gas og flydende form.

Som sammenligning kan man bruge vand. Det optræder også i tre forskellige former, fast form, gas (damp)... Køb adgang for at læse mere

Organisk kemi og Olie | Rapport

[3]
Bedømmelser
 • 10-04-2014
  God opgave, dog vil jeg sige der mangler lidt om selve olien, frem for oliens historie.
 • 10-06-2015
  rigtig god teori, lige, hvad der manglede
 • 10-01-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  God og brugbar opgave ++