Noter om samfundsøkonomi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Samfundsfag FS10
  • Ingen givet
  • 3
  • 918
  • PDF

Noter om samfundsøkonomi

Noterne beskriver for samfundsøkonomien og kommer ind på de vigtigste begreber (mikro- makroøkonomi, udbud-efterspørgsel osv.)

Indhold

Ordet ”økonomi”
3 måder at træffe økonomiske beslutninger
Mikroøkonomi
Makroøkonomi
De to liberalistiske økonomer
Forventninger ved lav prisklasse
Forventninger ved høj prisklasse
Ren markedsøkonomi
Ulemper ved ren markedsøkonomi
Kapitalistisk samfund
Planøkonomi
Ulempe ved planøkonomi
Blandingsøkonomi
Liberalister – fri markedsøkonomi
Socialister – staten bestemmer

Uddrag

Mikroøkonomi:
Mikroøkonomi er en gren indenfor økonomi, hvor man studerer økonomien ud fra det enkelte markeds eller den enkelte aktørs synsvinkel, og hvordan de vælger at tildele deres ressourcer, typisk i markeder for varer og serviceydelser.
Mikroøkonomi undersøger også, hvordan disse beslutninger påvirker udbuddet og efterspørgslen for varer og serviceydelser. Dette fastlægger priserne, og hvordan priserne derefter påvirker udbuddet og efterspørgslen efter varer og serviceydelser.

Makroøkonomi:
I makroøkonomi går man mere bredt, studerer de store sammenhænge i økonomien ud fra samfundets synsvinkel. Man deler ofte økonomiens aktører op i grupper, og disse grupper kan være forbrugere, producenter og den offentlige sektor... Køb adgang for at læse mere

Noter om samfundsøkonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.