Styreformer, vandringer, industri, Berlinmur | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Historie FSA
 • Ingen givet
 • 39
 • 9111
 • PDF

Styreformer, vandringer, industri, Berlinmur | Noter

Noterne giver et overblik over Danmarks- og verdenshistorien fra Den Jyske Lov i 1241 til Murens fald i 1989. Jeg brugte noterne til at læse op til eksamen.

Elevens kommentar

Kan bruges som inspiration og hjælp - jeg fik 12 til eksamen ved hjælp af disse noter.

Indhold

Styreformer, ideer og rettigheder
• Jyske Lov, håndfæstning:
• Reformation, Martin Luther
• Enevælde 1660, arverige, embedsmænd
• Stænderforsamlinger, nationalliberale, krav om demokrati
• Grundloven 1849, de forskellige Grundlove, Kongens stilling
• Forfatningskrise / Provisoriekrisen, parlamentarisme
• Kvinders stemmeret 1915
• Påskekrisen 1920
• Grundlovsændring 1953
• Demokrati i dag og i fremtiden
• Ligestilling mellem kvinder og mænd i dag og i fremtiden
Vandringer
• Hvorfor?
• Vandring fra land til by (migration)
• Boligforhold i byerne
• Vandring til Danmark (immigration)
• Udvandring fra Danmark (emigration)
• Udvandring til USA
• Vandringer i dag og i fremtiden?
Industri, teknologi og uddannelse
• Den industrielle revolution
• Byens udvikling
• Industriens og fabrikkernes udvikling
• ”Den 2. industrielle revolution”
• Industrien i dag og i fremtiden
• Arbejdsforhold og boligforhold for arbejderne
• Børnearbejde – hvorfor? Lov!
• Børnearbejde fik mindre betydning igennem 1900-tallet – hvorfor?
• Fagbevægelse og fagforeninger – opståen? Og hvad gjorde de?
• Fagforeninger i dag? Hvad laver de?
• Louis Pio
• Slaget på Fælleden
• Skolens udvikling – folkeskolelov 1814
• Hvorfor uddannelse? Hvordan passer det med øvrige samfundsudvikling?
Berlinmuren
• Den kolde krig – hvorfor? – hvordan?
• USA og Sovjetunionens rivalisering
• Marshall-hjælpen
• Jerntæppet i Europa. Deling Øst og Vest
• Doktriner: Truman – Bresjnev – Sinatra-doktrin.
• Brændpunkter i den kolde krig; Berlin-blokaden(1948), Korea-krigen(1950-53), Cubakrisen(1962) og Vietnam-krigen(1965-75)
• Øst- og Vesttyskland. Tysklands deling – Berlins deling.
• Muren opføres den 13. august 1962 – hvorfor?
• Holdninger til opførelsen af muren
• Livet med muren – konsekvenser i øst of vest. Dagligliv
• Økonomiske vanskeligheder i Øst og Sovjet
• Gorbatjov. Glasnost og perestrojka. Reformer
• Reformer, konsekvenser i Øst-Europa - Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet
• Demonstrationer og ønske om reformer i Østtyskland
• Murens fald 9. november 1989.
• Vej til genforening (3. oktober 1990)
• Konsekvenserne af genforening?
• Sovjetunionens og kommunismens fald
• Globale problemer i dag?

Uddrag

Styreformer, ideer og rettigheder

Jyske Lov, håndfæstning:
Den Jyske Lov blev nedskrevet i 1241, og den galte kun fynboer og jyder. Indledningen af Jyske Lov siger ”Med lov skal land bygges. Og loven skal gøres efter alle menneskers gavn”. Jyske Lov fortæller, at staten sikre borgernes frihed. Det var en garanti for, at alle havde de samme rettigheder. Jyske Lov var en af de gamle landskabslove ligesom den Sjællandske Lov og Skånske Lov.
I 1282 var Erik Klipping konge i Danmark. Han udstedte selv mange af lovene, og idømte selv straffe ved den kongelige domstol. Og han dømte altid til sin egen fordel. Men herremændene var efterhånden godt trætte af det, og krævede at der skulle holdes et møde, om at kongen ikke længere selv måtte udstede love. Han skulle igen holde sig til de gamle landskabslove. Mødet blev holdt i Vordingborg, og førte til at kongen hvert år skulle mødes med herremændene. Det foregik i en forsamling af ”Rigets bedste mænd”, kaldt Danehoffet, som senere blev kaldt Rigsrådet... Køb adgang for at læse mere

Styreformer, vandringer, industri, Berlinmur | Noter

[7]
Bedømmelser
 • 09-04-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Hvad er godt? - Det hele er super godt beskrevet! Hvilken del gav dig den bedste inspiration/hjælp? - skulle bruge det hele så , det var vel det hele? Er der nogle mangler, fx kilder, stavefejl etc? - ærligt har jeg ikke kigget efter de ting. :)
 • 16-06-2014
  Den er perfekt jeg har haft stor glæde af den!!
 • 12-06-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  dene ri kke den bedste
 • 16-04-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Håber den er bedre en den lyder

Andre brugere, der har downloadet Styreformer, vandringer, industri, Berlinmur | Noter, har også downloadet