Noter til kompendiet "Danskhed"

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Historie FSA
  • Ingen givet
  • 9
  • 3264
  • PDF

Noter til kompendiet "Danskhed"

Notaterne er brugt til min historieeksamen i 9. klasse. Notaterne er skrevet ud fra kompendiet "Danskhed".

Indhold

- Født som dansker
- Dansk på dagsorden
- Hvem og hvordan er danskerne
- Nationalisme
- Sådan er danskerne!
- Arbejderne
- Danmark for folket
- National blomstring
- Modstand skaber fællesskab
- Race og nation
- Ikke-europæiske racer
- De ikke-egnede
- Ude godt men hjemme bedst
- Verden til Danmark
- Kultur og sprog
- Dansk harmoni
- EF/EU – en trussel mod danskheden
- Dansk andegård
- Fri af traditioner
- Danskhed nu?

Uddrag

Født som dansker?:
At være dansk er at være barn af dansk historie – det er noget man fødes til. Ifølge Krarup er det at være dansk, noget man fødes til, og alle der bor i Danmark, er ikke nødvendigvis danskere.
I 1759 definerede den danske godsejer og forfatter Tyge Rothe at være dansk som en borger, der var loyal overfor kongen og arbejde flittigt til gavn for landet – uanset of man snakkede dansk eller ej. For dengang brugte man tysk og fransk ved hoffet, latin på universitetet i København.
I 1776 indførte kongen loven om Indfødsret, der betød, at man skulle være født i Danmark for at blive offentlig ansat.
Christian d. 7 led af sindssyge og derfor hjalp Struensee, der var god til at lindre kongens sygdom kongen. I 1770 og 1771 var det reelt Struensee, der regerede i Danmark. Struensee fik skubbet de andre ministre og højtstående embedsmænd væk og blev udnævnt til gehejmekabinetsminister, og det gav ham dermed magten over lovgivningen – kongen skulle blot skrive under. Han indførte også love som pressefrihed, afskaffelse af tortur, fæstebønderne fik bedre forhold og afskaffelse af nogen af godsejernes mange privilegier. I 1772 blev Struensee henrettet, og de fleste af hans love blev ophævet... Køb adgang for at læse mere

Noter til kompendiet "Danskhed"

[1]
Bedømmelser
  • 11-06-2011
    Meget gode notater, det er bare godt kan jeg love jer for. Jeg bukker og nejer..