Natur | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • Ingen givet
  • 3
  • 873
  • PDF

Natur | Noter

Opgaven er dybere notater til en fremlæggelse om naturforvaltning, som jeg har skrevet i Biologi FSA. Noterne indeholder oplysninger om naturgenopretning, naturforvaltning, naturfredning, naturpleje, beskyttede områder, Odense Å, international beskyttelse, fremtiden og kilder.

Indhold

Naturgenopretning
Naturforvaltning
Naturfredning
Naturpleje
Beskyttede områder
Odense Å
International beskyttelse
Fremtiden
Kilder

Uddrag

"Biologi:
Naturgenopretning.
I 1800-tallet og 1900-tallet afvandede man store områder for at skabe mere landbrugsjord – hvilket ændrede Danmarkskortet meget. I dag ligger vi mange marker brak, fordi det ikke kan betale sig at dyrke dem. Man lavede man om på naturen for at skabe mest mulig landbrugsjord.

Man har bl.a. genoprettet Højby sø i Odsherred, ved at stoppe de pumper til, der førhen har tørret søen ud (også kaldet at ligge brak). Man ser nu frem til et mere naturligt område, som det forhåbentligt var tidligere. Naturgenopretning giver mulighed for et rigt dyreliv og planteliv, som førhen er blevet udraderet (ikke angående dyr). Naturgenopretninger er meget miljø rigtige.

Naturforvaltning:
Naturforvaltning er den måde vi påvirker og bruger naturen på. Beskyttelse af naturområder, beskyttelse af dyre- og plantearter og naturgenopretning og vigtige emner i den sammenhæng. Danmark er i spidsen. Der findes flere former for mere international naturforvaltning, for naturen kender ikke til landgrænser. Trækfugle flyver fx gennem flere lande.

De forskellige naturarealer i Danmark hører under beskyttede naturtyper, det gælder fx søer, heder, moser, strandenge. Skovene har deres egen lovgivning. EU og internationale aftaler forpligter Danmark til at forvalte naturen på en bestemt måde."... Køb adgang for at læse mere

Natur | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.