Noter til Ord og Begreber i Dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Dansk FS10
 • Ingen givet
 • 9
 • 2246
 • PDF

Noter til Ord og Begreber i Dansk

Noter til ord og begreber i dansk på Folkeskoleniveau.

Indhold

Udsnit:
Abstrakt:
Aktualitet:
Anmeldelse:
Argument:
Artikel:
Association:
Baggrundsartikel:
Bagudsyn:
Belysningslys:
Berettermodel:
Blanks:
Branding:
Brødtekst:
Byline:
Case:

Uddrag

Abstrakt– Kunst, der ikke forestiller eller efterligner genstande. Den abstrakte kunst bruger ikke formerne og farverne til at repræsentere noget bestemt.
Aktualitet – Når en hændelse har betydning eller interesse på et givent tidspunkt.
Anmeldelse – Personlig vurdering af fx bøger, film, musik.
Argument – Begrundelse for at overbevise andre.
- Generaliseringer: ”unge mænd kører alt for hurtigt” (underforstået: det gælder de to jeg kender)
- Autoritetsargument: ”trafikministeren mener at fartsynderne er ligeglade med bøderne og foreslår dem sat op”
- Ad hominem-argument: (dvs. at man går efter bolden og ikke efter manden) ” ´men trafikministeren er bare interesseret i at få flere penge i kassen.
- Banaliteter: (udsagn der er så selvfølgelige at ingen vil hævde det modsatte ”det er et problem at unge mænd kommer galt af sted i trafikken.
Artikel – En tekst, der bygger på kendsgerninger og ikke er fiktion.
Association – En tankeforbindelse, der er fremkaldt af en anden hændelse.
Baggrundsartikel – Giver mere indblik i handlingen end en artikel.
Bagudsyn – Når hændelserne er sket forud for fortælletidspunktet... Køb adgang for at læse mere

Noter til Ord og Begreber i Dansk

[14]
Bedømmelser
 • 06-06-2011
  God opgave. Meget hjælp at hente til forskellige danskfaglige begreber. Der er dog lidt for mange begreber forklaret, er sikker på de fleste godt er klar over hvad en artikel og hvad grundfarver er. Måske man skulle forkorte listen lidt, så det kun er de svære begreber man beskæftiger sig med.
 • 16-06-2012
  meget forklarende. Men der kunne godt være oplyst at det kun er til folkeskole brug. mangler alle begreber som man har lært i dansk på gymnasiet.
 • 08-06-2011
  Jeg synes den var okay. Ikke de begreber jeg skulle bruge.
 • 24-05-2011
  Fyldestgørende og nem at læse