Noter til samfundsfag - FS

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Samfundsfag FSA
 • Ingen givet
 • 8
 • 1894
 • PDF

Noter til samfundsfag - FS

Dette er mine noter, som jeg tog i 9. klasse. Jeg kommer ind på rettigheder, magtens 3-deling, parlamentarisme, de politiske ideologier og meget mere.

Indhold

Politik s.
Grundlovens friheder og rettigheder s.
Magtens 3-deling s.
Parlamentarisme s.
De danske strafferetsdomstole s.
Politiske aktører: s.
Politiske ideologier s.
Styreformer s.
EU s.
FN(De forenede nationer 1945) s.
Kompetence(indenfor samfundet/jobs) s.
DUC s.
Den globale ulighed s.
Miljøproblemer i dag s.

Uddrag

Grundlovens friheder og rettigheder
Personlige friheder
• Personlig frihed
• Ytringsfrihed – alle ret til at offentliggøre sine tanker, tale eller på tryk.
• Religions- og trosfrihed – alle borgere ret til frit at praktisere deres religion
• Ret til lige behandling

Andre rettigheder
• Stemmeret – myndig statsborger i Danmark; sikret retten til at stemme Folketingsvalg
• Ret til lige behandling – ikke må ske forskelsbehandling pga. løn, race seksuel eller politisk orientering
• Lige muligheder for at arbejde – alle borgere skal have mulighed for at arbejde(samfundet bør arbejde for, at alle borgere får mulighed for at arbejde på vilkår, der sikrer den enkelte)
• Ret til forsørgelse – ikke i stand til at forsøge sig selv eller familie, sikrer Grundloven, at man har ret til at få hjælp af det offentlige
• Privat ejendomsret – ret til at eje ting, kan kun tvinges til at afstå det, hvis almenvellet kræver det(staten overtager det fx privat ejendom)
• Ret til aktindsigt – alle har udgangspunkt lov til at se dokumenter i sager hos offentlige myndigheder... Køb adgang for at læse mere

Noter til samfundsfag - FS

[3]
Bedømmelser
 • 01-06-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  kommer godt omkring det hele :D
 • 10-02-2015
  der er meget information man kan bruge og omformulere til ens egne
 • 18-06-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtig god, dog nogle irrelevante emner!

Andre brugere, der har downloadet Noter til samfundsfag - FS, har også downloadet