Projektopgave om OCD og tvangstanker

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 17
  • 5980
  • PDF

Projektopgave om OCD og tvangstanker

Projektopgave fra 9. klasse om OCD og tvangstanker

Indledning & problemformulering

Vi har valgt at skrive om tvangstanker også kaldt OCD. Det er et spændende emne, fordi alle på en eller anden måde har haft det i en mere eller mindre svag grad. Der har været mange forskellige syn på OCD gennem tiden, men vi vil fokusere på det syn, som er i nutiden. Kort nogle små facts: Nav-net kom i 1900-tallet, da Sigmund Freud begyndte at fortolke den såkaldte ”skrublelidelse”. Sig-mund Freud fandt frem til et navn, der passede bedre ”Zwangneurose” . Ordet blev derefter oversat til engelsk: ”Obsession” og til amerikansk: ”Compulsion.” USA og England gik på kompromis og kaldte det: ”Obsessive Compulsive Disorder”, som det hedder i dag. På dansk er det kaldt:” Obses-siv Compulsiv tilstand”.
Vi kan se meget af os selv i de tekster, historier og interviews, vi har læst som fx. Det med at den, som træder på stregerne er død. Også at man tvivler på sig selv, og bekymrer sig for meget over hvem man er.
Vi har tre vigtige punkter, vi gerne vil finde svar på. Hvad er tvangstanker? Hvordan opstår de? Hvordan kan de kureres?
Vi har også valgt nogle underemner, som vi gerne vil finde svar på. Svarene vi får fra underem-nerne, kan vi bruge til vores svar på hovedspørgsmålene.
Underspørgsmål:
• Hvornår kan man konstatere at man har tvangstanker?
• Hvordan får man tvangstanker?
• Hvem får tvangstanker?
• Hvilke følger har det på ens venner og familie?
• Hvordan kan det kureres?

Lærers kommentar

Lærerne sagde den var god, der manglede nogle få fodnoter, men ellers synes de den var rigtig god og spændende.

Indhold

Indledning & problemformulering Side 2
Hvem får tvangstanker? Side 2
Hvornår kan man konstatere at man har tvangstanker? Side 3
Hvordan får man tvangstanker? Side 5
Hvilke følger har det på venner & familie? Side 8
Hvordan kan det kureres? Side 9
Diskussion /vurdering Side 12
- Hvem får tvangstanker Side 12
- Hvornår kan man konstatere at man har tvangstanker Side 12
- Hvordan får man tvangstanker Side 13
- Hvilke følger har det på venner & familie Side 13
- Hvorfor er der så meget fokus på renlighed Side 14
Konklusion Side 15
Litteraturliste Side 17

Uddrag

Hvem får tvangstanker?

Alle mennesker kan få tvangstanker, men det er normalt børn i opvæksten, som har det eller unge voksne. Man kan ikke være helt sikker på, hvem der ellers har det. Mange mennesker skjuler det, og vil ikke indrømme det over for andre. Voksne kan også have tvangstanker, og hvis de ikke får hjælp, kan det hurtigt gå ud over deres familie. Men helt kort og godt så kan alle, i alle alders grupper få tvangstanker. Det er bare i forskellige grader, og kommer derefter også an på om dem, som har det vil have hjælp, og vil gøre noget ved det. Nogen behøver ikke hjælp, fordi de ikke har det i en høj nok grad. En grad som man måske bare kan vænne sig af med efter en periode. Halvdelen af dem som har fået det diagnosticeret som barn, er kommet af med det som voksen. Hvis man ikke gør noget ved det, så bliver det værre, og det kan medføre slemme lidelser. Både mænd og kvinder, piger og drenge, får det lige meget. I bogen fra psykiatrifondens forlag står der, at i barnealderen er der flest drenge, som lider af tvangstanker og tvangshandlinger, mens i teenageårene er der flest piger. I en anden bog ”Bange, mere bange, angst” står der, at i teenagealderen er der lige mange piger og drenge som har det. Vi kan derfor ikke give et præcist svar. Der bliver også fortalt, at 1,5 % af alle børn og unge har tvangssygdomme. På dagenssundhed.dk står der, at 2-3 % af hele be-folkningen har tvangstanker. Det er som sagt svært at vide præcist, fordi der er mange, der holder... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om OCD og tvangstanker

[1]
Bedømmelser
  • 29-04-2012
    God opgave om OCD. Den gav mig inspiration om hvordan jeg kunne skive min opgave. Meget meget god!