Fra enevælde til demokrati

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 8. klasse
 • Historie FSA
 • 12
 • 6
 • 2686
 • PDF

Fra enevælde til demokrati

Opgaven handler om tiden lige før enevælden – altså 'adelsvælde' – om krigen mod Sverige der efter et stændermøde betyder at vi får enevældig konge, hvad der sker under enevælden af udvikling og fortæller kort om overgangen til den demokratiske styreform, og hvordan demokratiet fungerer i dag. Der er også kommentar til to af grundlovene.

Lærers kommentar

Min lærer var meget begrejstret. Han sagde den var rigtig god.

Skolehjælpen.dk's kommentar

God opgave. Det sidste afsnit om demokrati i dag er meget simpelt.

Indhold

Enevældens indførelse
Modernisering i bondesamfundet.
Folk vil have folkestyre!
Demokrati

Uddrag

I 1661 blev enevælden indført som styreform i Danmark. Den varede indtil 1848, hvor Grundloven blev indført og vi fik en ny styreform i Danmark, nemlig demokrati. Hvordan var det før enevælden, hvordan påvirkede det landet, at enevælden blev indført og hvordan tog hele Danmark imod den ny og moderne styreform, demokrati?

Før 1661, hvor enevælden blev indført, havde vi i Danmark en konge. Dog havde han ikke den samme magt som under enevælden. Adelen, som blandt andre bestod af de rigeste godsejere, bestemte over kongens magt. Før en konge kunne få lov at sidde på tronen og styre landet, skulle han skrive under på en 'håndfæstning', som betød at dem, der sad i adelen, ikke skulle betale skat, men hvor de til gengæld skulle sørge for en hær, som skulle udruste Danmark til krig. De skulle derudover også godkende de fleste lovændringer og forslag kongen kom med, så det ikke kom til at have negativ betydning for deres magt og titel. Kongen kunne heller ikke bare starte en krig, hvis han mente at det var nødvendigt – alt skulle gennem adelen, hvori nogle af dem sad i Rigsrådet, før det kunne blive gennemført... Køb adgang for at læse mere

Fra enevælde til demokrati

[2]
Bedømmelser
 • 03-11-2009
  Jeg synes som sådan opgaven er meget god - men mangler lidt hvor personen har disse oplysninger fra, altså en kilde angivelse.
 • 10-06-2011
  fin !