Opgave i biologi om fosfors kredsløb og om økologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Biologi FSA
 • 10
 • 8
 • 1765
 • PDF

Opgave i biologi om fosfors kredsløb og om økologi

Jeg beskriver en række kredsløb: vandets, kulstofs, kvælstofs og fosfors! Jeg redegør også for fotosyntese, nicher, artsdiversitet, population, bæreevne, organiske og uorganiske stoffer osv.

Uddrag

Kulstof findes i alt organisk materiale (planter, dyr og lign.). Det er et uundværligt grundstof for alle levende organismer.
Kulstoffet starter oppe i atmosfæren i form af kuldioxid (CO2). Planterne optager kuldioxiden naturligt, og ved hjælp af vand og solens energi, bliver der dannet en proces kaldet fotosyntesen ( ), som gør at planten danner kulhydrater og fedt i planten. Når planten bliver spist af en planteæder, optager planteæderen derfor også kuldioxiden. Hvis et rovdyr så derefter s piser planteæderen, vil den så også indtage kuldioxiden. Men hver gang kuldioxiden rykker et led op i fødekæden, når den ene spiser den anden, går noget af kuldioxiden spildt ved ånding og nedbrydning. Kuldioxiden som de ånder ud, kommer direkte op i atmosfæren. Men ekskrementerne og de døde dyr og planter bliver nedbrudt i jorden af svampe og bakterier, og bliver omdannet til dødt organiskstof i form af kul, olie og gas... Køb adgang for at læse mere

Opgave i biologi om fosfors kredsløb og om økologi

[2]
Bedømmelser
 • 25-11-2012
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  - det hele er godt, og man kan bruge den til meget hjælp. - det hele gav mig god hjælp, og jeg kunne faktisk bruge det hele og så er det også super godt formuleret. - nej alt er godt.
 • 06-01-2011
  Rigtig god opgave, som man helt sikkert kan bruge