Abort og Religion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Kristendomskundskab FSA
 • Ingen givet
 • 2
 • 727
 • PDF

Noter: Abort og Religion

Jeg redegør kort for største religioners holdning til abort er. Jeg kommer ind på følgende religioner:
Islam
Buddhisme
Katolicisme
Protestantisme og variationer heraf.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Der mangler kilder

Uddrag

Om abort er i orden eller forkert ifølge Buddhisme afhænger af situationen. Nogle buddhistiske munke tjener penge på at hjælpe penge med abort hvilket bliver kritiseret meget. Mange mener at munkene skal ”tale barnets sag” og hjælpe mødrene med at forstå hvilken gave og velsignelse et barn er.
Men andre mener at abort er okay i Buddhisme. Da Buddhismen forklare at alt i verden fører til lidelse, med mindre man opnår Nirvana, hvilket er en tilstand hvor man er fri for al lyst og begær, og da alt fører til lidelse er det en befrielse for det nye barn at blive fri for at leve på jorden.
Det vil sige at hvis man vælger abort for barnets og andres bedste kan det accepteres, men hvis det er for egen skyld og af had giver det dårlig karma. Så det hele bygger altså på etik... Køb adgang for at læse mere

Abort og Religion

[3]
Bedømmelser
 • 26-01-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Der mangler kilder, men ellers var den god inspiration til at komme videre
 • 19-10-2009
  udmærket, men kunne godt gøres bedre
 • 29-05-2011
  det er en god opgave