Antarktis dyr og økosystem | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 10
  • 9
  • 2230
  • PDF

Antarktis dyr og økosystem | Rapport

Jeg undersøger Antarktis' økosystem og fokuserer især på livet i havet. Jeg kigger også på miljøtruslerne.

Indhold

Sydhavet og fakta omkring Antarktis og Sydhavet
Havets kæmpe
Den afgørende Krill og Fiske arten i dybet
Fødekæder
Stofkredsløb
Et Antarktis i fare
Hvad kan vi gøre?

Uddrag

Sydhavet
Jeg har valgt at skrive om Antarktis, fordi jeg næsten intet ved om det. Jeg vil gerne vide noget om hvorfor Krill har sådan stor betydning for økosystemet og jeg vil også gerne vide noget om dyrelivet under vandet. Og så vil jeg undersøge hvordan dyrene der lever i Sydhavet tilpasser sig forholdene. Fødekæder vil jeg også gerne lære om, da jeg tror de er meget større end hvad jeg ved af.

---

Blåhvalen er det største nu levende dyr i verden, da den kan blive op til 33 meter lang og veje op til 180 tons. Blåhvalen lever bl.a. i havet omkring Antarktis og bestanden i hele verden er på omkring10-12.000 eksemplarer. Blåhvalen er af hvaltypen bardehval, dette betyder at den ikke har tænder, men derimod de såkaldte barder som er et gardin lavet af et hornstof, som kan sammenlignes med vores negle.
Den spiser ved at suge en stor mængde vand (ca.70.000 liter) ind i munden som er forsynet med udvidelige fuger på ydersiden der gør at munden kan udvides ekstremt meget. Hvalen kan åbne munden under vandet fordi at luftrøret ikke er forbundet til spiserøret... Køb adgang for at læse mere

Antarktis dyr og økosystem | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.