Opgave om bæredygtig udvikling og drivhuseffekten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 10
  • 17
  • 7962
  • PDF

Opgave om bæredygtig udvikling og drivhuseffekten

Jeg undersøger klimaproblemerne og kigger på konsekvenserne. Jeg spørger også, hvad der skal til for at få en bæredygtig udvikling.

Problemformulering:
Hvorfor forandre klimaet sig og hvordan?
Hvad sker der med mennesker når klimaet skifter og hvordan må de tilpasse sig?
Hvad er konsekvenserne for jorden når klimaet forandre sig?
Hvad kan vi gøre ved klimaforandringerne?
Hvad forurener mest og hvilke lande forurener mest

Lærers kommentar

Meget god.

Elevens kommentar

Ja, jeg har ikke fået min konklusion med i den opgave herinde og indledning, men det er nemt nok.

Indhold

• Hvorfor forandrer klimaet sig og hvordan?
• Hvad sker der med mennesker når klimaet skifter og hvordan må de tilpasse sig?
• Hvad er konsekvenserne for jorden når klimaet forandre sig?
• Hvad kan vi gøre ved klimaforandringerne?
• Hvad forurener mest og hvilke lande forurener mest?

Uddrag

Jorden har altid været i forandring og vi ved at der engang var istid, men en dag smeltede isen og det blev varmere og varmere. Ligesom vi er blevet ældre er vi også blevet klogere og er begyndt at bruge flere midler til at gøre vores hverdag nemmere, selvom vi har vidst lang tid tilbage at vi forurener og på den måde ødelægger ozonlaget og skaber klima forandringer. Klimaet bliver varmere og naturen bliver voldsommere, hvilket gør at mange dør hver dag pga. mangel på vand, mad eller bliver ofre for de voldsomme naturkatastrofer.
Vi har i mange år vidst at der var tale om en klimaforandring. Faktisk helt tilbage fra 1895 kom teorien om den globale opvarmning. I den tid udledte man ikke en mængde CO2 der havde nogen betydning. I 1800 tallet var man mere interesseret om mysteriet om præhistoriske istider. John Tyndall satte sig for at finde ind ud af om drivhusgasserne i atmosfæren, havde noget at gøre med at temperaturen havde steget og i 1868 identificerede han ved hjælp af nogle eksperimenter at kuldioxid og CO2 var nogle drivhusgasser og at det var sandt... Køb adgang for at læse mere

Opgave om bæredygtig udvikling og drivhuseffekten

[1]
Bedømmelser
  • 08-06-2011
    Ganske okai opgave, har nogle fine informationer.