Danmarks landskab og landbrug | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 10
  • 5
  • 1089
  • PDF

Danmarks landskab og landbrug | Rapport

Første del af opgaven indeholder en beskrivelse af, hvordan Danmarks kulturlandskab er dannet, og hvordan byerne opstod.

Anden del handler om landbruget, hvor vi kommer ind på specialisering af landbrug, planteavl sprøjtemidler, økologisk landbrug og gensplejsede afgrøder.

Lærers kommentar

Virkede tilfreds med opgaven - sagde, at vi var kommet godt rundt om emnet og fået det meste og vigtigste med

Elevens kommentar

Der er et par problemer med layoutet, men det kan man jo altid ændre.

Indhold

Kulturlandskab og Danmarks skov
Byer
Specialisering af landbrug
Planteavl
Sprøjtemidler
Økologisk landbrug og gensplejsede afgrøder

Uddrag

Danmark har altid været et bondesamfund, og også i dag findes bønder. Det er dog blevet lettere for de danske landmænd at udføre deres arbejde, pga. den nye teknologi og de mange maskiner, der hjælper landmændene og gør deres hverdag lettere. Det har også betydet, at der er blevet brug for færre landmænd, da maskinerne kan udføre arbejdet både hurtigere og med større udbytte.

Danmarks samlede areal er på 44.000 km2. 24.000 km2 er anvendt som landbrugsjord, og 2.000 km2 ligger i brak. Det største dyrkede landbrugsareal var på 33.000 km2 i 1930'erne.

I gammel tid var der brug for mange mennesker til at høste markerne, men i vore dage er landbrugsarbejdet meget lettere. En enkelt mand kan i en arbejdsgang harve, gødske, så og tromle sine marker med moderne maskiner. Man kan blandt andet tærske helt op til 20 hektarer om dagen, hvilket ikke kunne have lade sig gøre tidligere. Det betyder også, at Danmark producerer langt mere korn, end befolkningen har brug for, og derfor eksporterer vi meget af vores korn til udlandet... Køb adgang for at læse mere

Danmarks landskab og landbrug | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 04-10-2011
    fin opgave hvis man lige for styr på layout osv. så vil jeg sige den en rigtig god opgave