Dansk landbrug | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 12
  • 7
  • 2629
  • PDF

Dansk landbrug | Rapport

Jeg undersøger det danske landbrug og kommer blandt andet ind på sprøjtemidler og økologi.

Lærers kommentar

Flot og grundig besvarelse, men en smule tør. Flere illustrationer!

Elevens kommentar

Flere grafer/billeder/illustrationer.

Indhold

Indledning
Landbrugsarealer i Danmark
Specialisering af dansk landbrug
Planteavl
Sprøjtemidler
Sprøjtemidlers kredsløb
Gensplejsede afgrøder
Husdyr
Konventionelt landbrug
Økologisk landbrug
Økologisk husdyrbrug
Landbrugets produktion
Hjemmemarked og eksport
Kildeliste

Uddrag

Indledning
Når man er landmand, dyrker man jorden og høster afgrøderne. Landmanden har også stalde på gården, hvor der er husdyr, som producere mælk, æg eller kød. De fleste landmænd specialisere sig. Det kan fx være svine-producenter og mælkeproducenter. Landmænd som har dyr som fx kvæg, bruger deres marker til at dyrker foder til dyrene. Man kan dele landbrugsdrift op i to kategorier: konventionelt landbrug og økologisk landbrug. I takt med den moderne verden bliver mere avanceret og udviklet, kan man også se radikale ændringer i landbruget. Mekaniseringen har gjort det lettere, mere effektivt og billigere i det lange løb at masse producere inden for landbrug.

Landbrugsarealer i Danmark
Landbruget i Danmark opstod 4.000 år f.v.t. Dengang var landet dækket af skov, siden er skoven langsomt blevet fortrængt af landbrug, under påvirkning af samfundet og naturgivne forhold. Fra gammel tid inddelte man landbrugene i tre kategorier: husmandsbrug, gårde og herregårde. De store brug, gårde og herregårde havde man ansatte.
Danmarks areal er på 44.000 km², heraf bliver 24.000 km² af dem brugt som landbrugsjord. Det er 54,5% af Dan-marks areal som bliver brugt til planteavl, dyrkning af foder og græsarealer. Yderligere 2.000 km² ligger i brak. Brak er agerjord, som ikke bliver dyrket i- eller som en del af omdrift. Tidligere blev braklægning anvendt som en gødningsmetode for ikke at pine landbrugsjorden. Det kunne ske at et markareal blev opdyrket i to-fire år, hvor-efter man lod det være i et år. De planter der sprang op, blev pløjet ned og brugt som næring til afgrøderne, da marken blev anvendt igen... Køb adgang for at læse mere

Dansk landbrug | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.