Opgave om dansk landbrug

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 12
  • 5
  • 2455
  • PDF

Rapport: Opgave om dansk landbrug

Jeg undersøger det danske landbrug og kommer blandt andet ind på sprøjtemidler og økologi.

Lærers kommentar

Flot og grundig besvarelse, men en smule tør. Flere illustrationer!

Elevens kommentar

Flere grafer/billeder/illustrationer.

Indhold

Indledning
Landbrugsarealer i Danmark
Specialisering af dansk landbrug
Planteavl
Sprøjtemidler
Sprøjtemidlers kredsløb
Gensplejsede afgrøder
Husdyr
Konventionelt landbrug
Økologisk landbrug
Økologisk husdyrbrug
Landbrugets produktion
Hjemmemarked og eksport
Kildeliste

Uddrag

Når man er landmand, dyrker man jorden og høster afgrøderne. Landmanden har også stalde på gården, hvor der er husdyr, som producere mælk, æg eller kød. De fleste landmænd specialisere sig. Det kan fx være svine-producenter og mælkeproducenter. Landmænd som har dyr som fx kvæg, bruger deres marker til at dyrker foder til dyrene. Man kan dele landbrugsdrift op i to kategorier: konventionelt landbrug og økologisk landbrug. I takt med den moderne verden bliver mere avanceret og udviklet, kan man også se radikale ændringer i landbruget. Mekaniseringen har gjort det lettere, mere effektivt og billigere i det lange løb at masse producere inden for landbrug... Køb adgang for at læse mere

Opgave om dansk landbrug

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.