Opgave om de politiske ideologier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Dansk FS10
  • Ingen givet
  • 8
  • 2553
  • PDF

Redegørelse: Opgave om de politiske ideologier

Jeg går i dybden med de politiske ideologier socialisme, liberalisme og konservatisme og deres historie.

Indhold

De tre store og deres værdier
- Konservatisme
- Liberalisme
- Socialismen
Ideologiernes historie

Uddrag

Liberalisme
Liberalismen bygger grundlæggende på den forestilling, at individet ejer sig selv (selvejerskab) og dermed også produktet af eget arbejde, samt at vold eller tvang ikke kan legitimeres uanset målet. Liberalismen står dermed i modsætning til kollektivistiske ideologier som nazisme, konservatisme, socialisme, kommunisme og islamisme.
Liberalismen understreger individuelle rettigheder og lige muligheder. Selvom forskellige former for liberalisme forsøger at opnå målet via forskellige midler, kan man generelt fastslå, at liberale støtter sig til en række principper, herunder ejendomsretten, ytringsfrihed, en begrænset statsmagt, retsstaten, det civile samfund og en fri udveksling af ideer. Derudover støtter liberale enten en markeds- eller blandingsøkonomi, men ikke planøkonomi... Køb adgang for at læse mere

Opgave om de politiske ideologier

[1]
Bedømmelser
  • 03-03-2009
    Okay. Men ikke det jeg havde regnet med!