Den globale opvarmning | Fysikrapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • Ingen givet
 • 19
 • 5773
 • PDF

Den globale opvarmning | Fysikrapport

Opgaven undersøger den globale opvarmning og kommer bl.a. ind på sammenhængen mellem den globale opvarmning og naturkatastrofer, mulige forklaringsmodeller, drivhuseffekten, atmosfærens opbygning og tiltag, der kan forhindre en yderligere opvarmning.

Problemformulering

• Hvorfor snakker man så meget om klimaet i TV?
• Hvilken sammenhæng er der mellem den globale opvarmning og naturkatastrofer?
• Hvem kan være interesseret i en global opvarmning? Hvorfor?
• Hvilke fordele kan der evt. være ved en global opvarmning?
• Hvorfor er der så mange teorier omkring den globale opvarmning, og hvad skal man tro på?
• Hvad er drivhuseffekten i det hele taget?
• Hvad er den globale opvarmning?
• Hvilken indflydelse har den globale opvarmning på dagens Danmark/Verden?
• Har mennesker indflydelse på den globale opvarmning? Hvordan?
• Hvordan er atmosfæren opbygget? Hvad betyder det for den globale opvarmning?
• Er den globale opvarmning et problem eller bare endnu noget fra naturens side?
• Kan man gøre noget for at standse den globale opvarmning? Hvordan?

Indhold

Problemformulering 2
Forord 2
Vores atmosfære 3
Temperaturen stiger 3
Havet vil stige 4
Drivhuseffekten 5
Henrik svendmark's teori 6
Metan eller co2 ? 7
De tropiske skove og vores egne 9
Skov på marginaljorder i dk 9
Ozonlaget 10
Syreregn 12
Syredannere 12
Usa og den globale opvarmning 13
Hvad siger danmark til kyota-aftalen? 14
Luftforurening og naturkatastrofer 15
Vulkaner 15
Jordskælv 15
Hvad kan man gøre? 15
Konklusion 16
Litteraturliste 16

Uddrag

Forord

Vi har valgt, at skrive om den globale opvarmning, fordi vi synes, det kunne være spændende, at vide hvordan vores klima vil se ud i fremtiden, og hvorfor man altid hører/ser så meget om det i medierne..? Vi vil gerne vide, hvorfor der er så mange forskellige teorier, med hensyn til den globale opvarmning, og hvad man skal tro på,.? Vi vil også gerne vide, hvad man kan gøre for at stoppe det, fx til dagligt, om man kan gøre nogen forskel?
Vi kunne godt tænke os, at finde ud af hvordan drivhuseffekten fungere, og om det passer, at den har så meget indflydelse.

God fornøjelse

Vores atmosfære

Rundt om Jorden er der et lag af forskellige luftarter, atmosfæren. Atmosfæren er, i forhold til Jorden, kun en tynd skræl, og hvis man sammenligner Jorden med et æble ville det ikke være mere end æbleskrællen. Luften trækkes ned mod Jorden af tyngdekræften. Derfor er der mest luft tættest ved Jorden og allerede i 8 km's højde er der ikke meget luft tilbage. Den nederste del af atmosfæren hedder troposfæren og er i 8-16 km's højde. Her er 80% af atmosfærens luft samlet. Her findes det meste, der har med vejr og vind at gøre, og det er også her forureningen finder sted. Derefter kommer stratosfæren, 15-50 km ude, hvor ozonlaget også befinder sig i 15-40 km's højde. Dette lag hindre en stor del af det ultraviolette lys i at nå ned til Jorden. Det yderste lag hedder ionosfæren og ligger fra 50 km og udefter... Køb adgang for at læse mere

Den globale opvarmning | Fysikrapport

[4]
Bedømmelser
 • 29-03-2007
  det er et stort emne, så der kunne godt komme lidt mere kød på.
 • 23-10-2003
  En god opgave, der fortjener alle point''sne.
 • 05-05-2010
  er særledes god opgave. kan godt bruges
 • 25-01-2008
  ok