Opgave om Den globale opvarmning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • Ingen givet
 • 14
 • 5614
 • PDF

Rapport: Opgave om Den globale opvarmning

Opgaven undersøger den globale opvarmning og kommer bl.a. ind på sammenhængen mellem den globale opvarmning og naturkatastrofer, mulige forklaringsmodeller, drivhuseffekten, atmosfærens opbygning og tiltag, der kan forhindre en yderligere opvarmning.

Indhold

INDHOLDSFORTEGNELSE 1
PROBLEMFORMULERING 2
FORORD 2
VORES ATMOSFÆRE 3
TEMPERATUREN STIGER 3
HAVET VIL STIGE 4
DRIVHUSEFFEKTEN 5
HENRIK SVENDMARK’S TEORI 6
METAN ELLER CO2 ? 7
DE TROPISKE SKOVE OG VORES EGNE 9
SKOV PÅ MARGINALJORDER I DK 9
OZONLAGET 10
SYREREGN 12
SYREDANNERE 12
USA OG DEN GLOBALE OPVARMNING 13
HVAD SIGER DANMARK TIL KYOTA-AFTALEN? 14
LUFTFORURENING OG NATURKATASTROFER 15
VULKANER 15
JORDSKÆLV 15
HVAD KAN MAN GØRE? 15
KONKLUSION 16
LITTERATURLISTE 16

Uddrag

Rundt om Jorden er der et lag af forskellige luftarter, atmosfæren. Atmosfæren er, i forhold til Jorden, kun en tynd skræl, og hvis man sammenligner Jorden med et æble ville det ikke være mere end æbleskrællen. Luften trækkes ned mod Jorden af tyngdekræften. Derfor er der mest luft tættest ved Jorden og allerede i 8 km’s højde er der ikke meget luft tilbage. Den nederste del af atmosfæren hedder troposfæren og er i 8-16 km’s højde. Her er 80% af atmosfærens luft samlet. Her findes det meste, der har med vejr og vind at gøre, og det er også her forureningen finder sted. Derefter kommer stratosfæren, 15-50 km ude, hvor ozonlaget også befinder sig i 15-40 km’s højde. Dette lag hindre en stor del af det ultraviolette lys i at nå ned til Jorden. Det yderste lag hedder ionosfæren og ligger fra 50 km og udefter... Køb adgang for at læse mere

Opgave om Den globale opvarmning

[4]
Bedømmelser
 • 29-03-2007
  det er et stort emne, så der kunne godt komme lidt mere kød på.
 • 23-10-2003
  En god opgave, der fortjener alle point''sne.
 • 05-05-2010
  er særledes god opgave. kan godt bruges
 • 25-01-2008
  ok