Opgave om enzymer og fordøjelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 9
  • 1533
  • PDF

Rapport: Opgave om enzymer og fordøjelsen

I min rapport vil jeg redegøre for hvad et enzym er, og hvad det udfører. Jeg vil komme ind på hvordan det virker, og hvor henne vi bruger det. Jeg vil blive klogere på selve enzymets opbygning. Jeg vil beskrive fordøjelsesprocessen i detaljer, med fokus på hvordan enzymer er en vigtig del af den.

Lærers kommentar

Meget fin opgave der viser høj grad af forståelse, viden og overblik.

Indhold

Formål: 3
Hvad er et enzym og den katalytiske proces? 3
Enzymets Opdagelse 4
Enzymets Struktur 4
Co-Enzym og Co-Faktor 4
Fordøjelsen – En enzymholdig proces 5
Enzymer i dagligdagen 6
Opsummering 7
Konklusion 8
Kildeliste: 9
Litteratur liste: 9

Uddrag

Enzymer er små proteiner, der dannes i levende organismer. Enzymer er biologisk set små katalysatorer der hjælper kroppen med at fremskynde en proces. Enzymet Amylase nedbryder store molekyler, ofte stivelse og proteiner til mindre molekyler, så det lettere bliver nedbrudt i vores tarmsystem. Enzymer kendes ved at deres betegnelse altid ender på ase.
I den katalytiske proces øger enzymer reaktionshastigheden (op til millioner af gange) uden enzymet bliver opbrugt af reaktionen og uden at ændre reaktionens ligevægt (når nettokoncentrationerne er kontante). Den enzymatiske reaktion sker når substratet, molekylet som enzymet reagere på, skal bindes til enzymet. Efter enzymet og substratet er gået sammen frigøres det skabte ”produkt” fra enzymkomplekset.
Substratet binder sig til et særligt område af enzymet, der specielt passer til substratet også kaldt det aktive site/område. Dette er basis for et enzyms specificitet, enzymet kan kun omdanne et bestemt substrat. I det aktive område består enzymet af kemiske grupper, som bevirker, at den energi (aktiveringsenergi), som er nødvendig for at igangsætte reaktionen, bliver så lille, at reaktionen kan forløbe ved cellens normale temperatur, fx 37 °C... Køb adgang for at læse mere

Opgave om enzymer og fordøjelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.