Opgave om evolution

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 15
  • 5252
  • PDF

Opgave om evolution

Projekt i evolution, bioteknologi, genetik og adfærd. Jeg gennemgår livets udvikling og går i dybden med metoderne, som vi bruger til at undersøge evolutionen.

Indhold

Problemformulering og metode
Historisk tilbageblik
Definitioner
Hypoteser om menneskets udvikling
Menneskets udvikling er knyttet tæt til ændringer i klimaet.
Hominide arter
Molekylær paleoantropologi
Immunologisk
DNA
Mitokondrielt DNA
Adfærd og evolution
Reproduktionsteknologi
Fosterdiagnostik
Risici og muligheder for det menneskelige genom ved reproduktionsteknologierne
Etiske spørgsmål
Litteratur

Uddrag

Problemformulering og metode
Hvornår, hvordan og hvorfor menneskearten har udviklet sig fra en fælles forfader med vores formodentlig nærmeste slægtning chimpansen er stadig, trods godt et århundredes forskning, ikke fuldt afklaret. Intensive udgravninger i Afrika og Asien har ydet et stort fossilt materiale, som til stadighed omklassificeres og nytolkes. Molekylærbiologerne har åbnet for nye perspektiver ved at undersøge vores arveanlæg, men deres metoder og forudsætningerne kan diskuteres. Når vi skal prøve at afdække årsagerne til oprindelsen af de egenskaber, som vi anser for at være unikke for mennesket, såsom talesproget, selverkendelse og kunstnerisk udfoldelse, er vi på en opgave der kan synes umulig. En opsummering af det vi kender til udviklingshistorien i dag baseret på førende teorier vil kort være : Fra en fælles forfader med chimpanserne udvikles for ca. 5-8 millioner år siden slægten Australopithecus. Heraf udvikledes for ca. 2,5 millioner år siden slægten Homo og fra en gruppe af en af arterne af Homo udvikledes for 200.000 år siden i Afrika det moderne menneske. I udviklingsmæssig sammenhæng er vi altså selv inden for slægten en temmelig ny art. Hvad er perspektiverne for vores videre udvikling? Særlig interessant er det, at vi er det eneste nulevende væsen, der bevidst kan påvirke vores egen udviklingsskæbne eller evolution som art. Vi er kulturdyr. Spørgsmålet er, om vi vha. teknologier, afgørende kan ændre vores udvikling, eller om vi som art er slaver af evolutionsmekanismerne... Køb adgang for at læse mere

Opgave om evolution

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.