Opgave om fossile brændstoffer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Biologi FSA
 • 10
 • 8
 • 2003
 • PDF

Opgave om fossile brændstoffer

Jeg undersøger de fossile brændstoffer og alternative energikilder, hvor jeg især går i dybden med atomkraft.

Indhold

Fossilt brændstof.
- Stoffer som kan øge eller mindske drivhuseffekten.
- Kunstig fotosyntese
Atomkraft
- Belastning af miljøet.
- Tre typer affald.
- Afskaffelse af Atom
- Ny teknik gør affaldet ufarligt
Alternativ energi
- Stråler fra solen
- Møller
- Varme fra jordens indre
- Vandkraft
- Geotermisk Energi
Syreregn

Uddrag

CO, Methan, lattergas og Ozon er stoffer, som forårsager den naturlige drivhuseffekt. Menneskenes aktiviteter giver desuden ekstra bidrag af de samme stoffer. Derudover er der industri gasserne, altså nogle kunstigt fremstillede stoffer (CFC og HCFC), der også har drivhuseffekt. De forskellige stoffer er mere eller mindre effektive til at tilbageholde varmestrålingen. Alle stofferne nedbrydes med tiden og vil indgå i naturens stofkredsløb, men nogle nedbrydes hurtigt og andre langsomt. Derfor bidrager de kraftigt til drivhuseffekten.

I 1991 bliv der anvendt 1065 millioner tons kul, 1118 millioner tons olie og 768 millioner tons naturgas, det var bare over Europa. I alt gav det 20 tons svovl. Det er kun en lille del af verdens forbrug af naturresurser. Her af er det den største part USA der ’’fråser’’ med resurserne. Da de bruger alt for meget. USA bruger i dag OVER halvdelen af Jordens olie forbrug.
Men videnskabs mænd har allerede taget forbehold på at der snart ikke vil være mere olie tilbage i verden. Så derfor har de lavet nogle såkaldte ’’reserver’’ hvor kul, naturgas og olie udgør 829-1501 milliarder tons... Køb adgang for at læse mere

Opgave om fossile brændstoffer

[2]
Bedømmelser
 • 17-04-2017
  Jeg kunne bruge det meste i min opgave om fossile brændstoffer
 • 13-10-2009
  god og brugbar opgave.