Opgave om gødning og næringsstoffer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • Ingen givet
  • 7
  • 1424
  • PDF

Rapport: Opgave om gødning og næringsstoffer

Vi forklarer hvad gødning er, hvad man bruger det til, hvad det består af og hvad det gør for miljøet.

Lærers kommentar

godt skrevet med god sammenhæng

Elevens kommentar

man kunne evt tilføje noget om hvad gødning gør for samfundsøkonomien eller noget om økologi

Indhold

Gødning
Næringsstofferne til planter
Naturgødning
Forskelle mellem naturgødning og kunstgødning
Produktion af kunstgødning
Forskellige gødningssalte
Markstyring på computer
Drikkevandet
Voksende miljøbevidsthed
Litteraturliste

Uddrag

Planter har brug for 17 forskellige grundstoffer for at kunne udvikle sig. Den største del af en plante består af kulhydrater, som er opbygget af kulstof, hydrogen og oxygen. I den øvrige del af en plante indgår mineralske stoffer, som planten har optaget fra jorden.
En plante kan ikke undvære nogen af dens 17 grundstoffer. De skal være til stede i passende mæng-der. Der skal altså ikke være får få eller for mange. Dette formuleres i minimumsloven. Den siger, at det stof, der er mindst af, sætter grænsen for planters vækst. Minimumsloven kan illustreres med en træbalje, hvor den enkelte stav symboliserer en vækstfaktor, og baljens indhold af vand høstud-byttet. Den korteste stav bestemmer høstudbyttet. Hvis man gøder med et næringsstof, svarer det til at forlænge en stav. I naturen er det ofte nitrogen, der er i minimum. Derfor kan det hjælpe at tilføre nitrat... Køb adgang for at læse mere

Opgave om gødning og næringsstoffer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.