Opgave om golfstrømmen og global opvarmning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 9
  • 1614
  • PDF

Rapport: Opgave om golfstrømmen og global opvarmning

Jeg undersøger golfstrømmens indvirkning på klimaet. Min problemformulering lyder:
Hvad er en dybvandspumpe?
Hvor går golfstrømmen?
Hvorfor smelter isen?
Hvordan påvirker det smeltende is golfstrømmen?
Hvilke konsekvenser har påvirkningerne på miljøet?
Er vi på vej mod en nu istid?

Indhold

Forside 1
Indholdsfortegnelse 2
Problemformulering 3
Indledning 3
Drivhuseffekten 4
Golfstrømmen 5
Dybvandspumper 6
Er vi på vej mod en ny istid? 8
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Jeg har valgt at skrive om hvordan den smeltende is påvirker Golfstrømmen, og hvad konsekven-serne er på miljøet.
Oceanerne dækker over 70 % af jordens overflade. Så de har en meget stor betydning for klimaet på jordkloden. Jeg vil finde ud af hvor meget og hvad, Golfstrømmen betyder for klimaet forskellige steder på Jorden.
Når isen smelter påvirker det dybvandspumperne, og jeg vil finde ud af hvordan. Når jeg har fundet ud af hvordan det påvirker golfstrømmen, vil jeg finde ud af hvad konsekvenserne for miljøet er.
Jeg synes det er spændende, at finde ud af hvordan hele det klimaet hænger sammen, ved hjælp af Golfstrømmen. Jeg ved den har en meget central rolle i klimaet, men jeg ved ikke helt hvilken.
Jeg har også hørt, at et varmere klima kan være forstadiet til en ny istid. Jeg ved ikke lige hvordan det hænger sammen, så det vil jeg også prøve at finde ud af... Køb adgang for at læse mere

Opgave om golfstrømmen og global opvarmning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.