Grundloven

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Historie FSA
  • Ingen givet
  • 5
  • 1956
  • PDF

Rapport: Grundloven

Rapport om Grundloven. Her fortælles om den historiske baggrund, Grundlovens indhold, grundlovsændringer og grundlovens forhold til demokratiet.

Indhold

Grundlovens historiske baggrund
Grundlovsændringer
Grundlovens indhold: Kapitel 1-11
Grundloven og demokratiet

Uddrag

Grundlovens historiske baggrund
Før 1849, da Danmark havde enevælde, kunne kongen bestemme næsten alt, og sådan var det i det meste af Europa. Det resulterede i stor uenighed mellem magthaverne og befolkningen, for folk ville have mere indflydelse og være med til at bestemme, hvor meget de skulle betale i skat, hvad pengene skulle gå til, hvordan Danmarks love skulle lyde, osv. I nogle lande førte det lige frem til krig, men så galt gik det heldigvis ikke i Danmark.
I udlandet herskede der tanker om, at folk var født frie og lige. I Frankrig var det b.la. baggrunden for revolutionen i 1789 og dens ”slagord” ”frihed, lighed og broderskab” (Liberté, égalité et fraternité). I USA var det lignende tanker, der lå bag den amerikanske forfatning.
I Danmark var kongen efter ønske fra borgerskabet gået med til at påbegynde et arbejde for en forfatning. Der blev nedsat en Grundlovsgivende Rigsforsamling på 152 mænd, der skulle komme med et udkast til Danmarks forfatning. I december 1847 lå der et internt udkast til Grundloven, men i januar 1848 døde kong Christian d. 8., og hans søn, Frederik d. 7., blev så udråbt til konge af Danmark... Køb adgang for at læse mere

Grundloven

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.