Opgave om Jesus 12 disciple

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Kristendomskundskab FSA
  • 12
  • 13
  • 3846
  • PDF

Rapport: Opgave om Jesus 12 disciple

Vi forsøger at fortælle om følgende ting om de 12 disciple:
- Hvem var de?
- Hvilken betydning har de haft?
- Nævne en episode med dem hver enkelt.
Det er dog alle disciplene, som vi kunne finde ret meget information om.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Simon Peter
Bartholomæus
Thomas
Jakob, den yngre – Alfæus søn
Simon ”Zeloten”
Judas Iskariot
Jakob den ældre
Johannes
Andreas
Filip
Matthæus
Thaddæus
Konklusion
Kilder

Uddrag

I denne rapport vil vi skrive om Jesus’ 12 disciple. De facts vi bruger kommer fra biblen, og derfor må der, hos nogen, måske indfinde tvivl. Men vi vil komme ind på de forskellige personligheder, hvem da var, både før og efter de blev discipel, men også hvilken betydning de havde. I denne rapport indgår vores egen tvivl omkring disse personer ikke. På den måde opnår vi en neutral rapport. I de 4 evangelier er der forskellige udsagn om hvorledes de forskellige personer levede, derfor kommer vi med så mange af disse udsagn som muligt, og kommenterer ikke på, hvilke vi tror/synes er rigtige... Køb adgang for at læse mere

Opgave om Jesus 12 disciple

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.