Jesus 12 disciple

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Kristendomskundskab FSA
  • 12
  • 12
  • 3786
  • PDF

Rapport: Jesus 12 disciple

Vi forsøger at fortælle om følgende ting om de 12 disciple:

- Hvem var de?
- Hvilken betydning har de haft?
- Nævne en episode med dem hver enkelt.

Elevens kommentar

Det er dog alle disciplene, som vi kunne finde ret meget information om.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Simon Peter
Bartholomæus
Thomas
Jakob, den yngre – Alfæus søn
Simon ”Zeloten”
Judas Iskariot
Jakob den ældre
Johannes
Andreas
Filip
Matthæus
Thaddæus
Konklusion
Kilder

Uddrag

Indledning
I denne rapport vil vi skrive om Jesus' 12 disciple. De facts vi bruger kommer fra biblen, og derfor må der, hos nogen, måske indfinde tvivl. Men vi vil komme ind på de forskellige personligheder, hvem da var, både før og efter de blev discipel, men også hvilken betydning de havde. I denne rapport indgår vores egen tvivl omkring disse personer ikke. På den måde opnår vi en neutral rapport. I de 4 evangelier er der forskellige udsagn om hvorledes de forskellige personer levede, derfor kommer vi med så mange af disse udsagn som muligt, og kommenterer ikke på, hvilke vi tror/synes er rigtige.

Simon Peter
Simon Peters rigtige navn var Simon. Men Jesus gav ham navnet Kefas, som betyder ”Klippe”. Jesus sagde derefter: ”Peter er klippen som den første kirke skal bygges på.” Dette lagde et stort ansvar på Peter. Peter løftede dog dette ansvar da han menes at have været en af de mest fremtrædende af de 12 disciple. Han var en del af ”inderkredsen” til Jesus, sammen med Johannes og Jakob. Han menes ligeledes at have været talsmand for de 12 disciple i mange tilfælde. ¨
Simon Peter var fisker sammen med sin bror Andreas. Der nævnes 2 forskellige byer i evangelierne som hans hjemby, Betsajda (joh. 1,44) og Kapernaum i Gallilæer (Mark. 1,21ff). Begge af disse to byer ligger ved kysten, så der har været god mulighed for hans profession som fisker. Man mener at Peter døde i Rom under kristenforfølgelserne af Kejser Nero. Han led Matyrdøden. De facts som vi har brugt, siger at de kristne havde to valgmuligheder af dødsårsager, enten at blive indsyet i vilde dyrs skind og derefter blive skambidt af hunde, eller at blive korsfæstet og brugt som fakkel om... Køb adgang for at læse mere

Jesus 12 disciple

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.