Kemisk analyse af kunstgødning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • 12
  • 6
  • 2682
  • PDF

Rapport: Kemisk analyse af kunstgødning

Rapporten handler om kemisk analyse af kunstgødning. Teoriafsnittet beskriver gødning generelt.

Formålet med vores forsøg var at påvise de essentielle ioner i gødning ved hjælp af kemisk analyse.

Indhold

Teori
Formål
Materialeliste
Fremgangsmåde (og resultater)
Afslutning

Uddrag

Naturgødning, altså afføring eller gylle, er en blanding af urin og fast ko- eller svinegødning. I landbruget anvendes det som naturgødning. Som regel opbevares gylle i store gylle-tanke, som stinker meget af ammoniak, som er stinkende og stikkende luftart der altså gøre at afføringen/gødningen ikke lugter . Grunden til at gylle tankene stinker af ammoniak er, fordi der findes mange nitrogenforbindelser i gyllen, som af bakterierne omdannes til ammoniak NH3. Efter at gyllen er spredt ud i markerne opløser man noget af ammoniakken i vandet i jorden, så den kan danne ammonium ioner NH4+, som planterne kan optage... Køb adgang for at læse mere

Kemisk analyse af kunstgødning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.