Projektopgave om korstog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 12
 • 17
 • 7862
 • PDF

Projektopgave om korstog

Problemstilling og Indledning

Vi har valgt emnet korstoge, fordi vi mener det har haft en stor betydning for hvordan vi lever i dag. Det er også grundlag for muslimer og kristnes fordomme for hinanden, men vi vil også meget gerne vide om der altid har været problemer mellem de forskellige tros retninger. Og er det de samme fordomme i dag som det var dengang? Uenighederne mellem muslimerne og de kristne skaber utryghed og krig, kunne man have undgået det, og hvad har det med korstogene at gøre?


• Hvorfor eksisterede korstogene?

• Hvad betyder korstog?

• Hvor mange korstoge har der været?

• Hvor skete de?

• Hvem vandt korstogene?

• Hvordan endte korstogene?

• Hvem ledte korstogene?

• Af hvilken grund drog folk i korstog?

• Hvilke mennesker drog i korstog?

• Hvem var Saladin?

• Hvordan var paven indblandet i dette?

• Hvem ”ejer” Jerusalem i dag?

• Drog andre religioner på korstoge eller noget der lignede?

• Hvordan har muslimer og kristne det med hinanden i dag?

• Hvilken betydning har det ellers haft, for hvordan vi lever i dag?

Indhold

Problemstilling og indledning S. 3
Hvad er hellig krig? S. 4
Hvad er et pilgrimstogt? S.5
Hvad er et korstog? S. 5
Vest Europa i tiden inden korstogene S. 5
- Magtforholdene i samfundet S. 6
Muslimernes syn på korstogene S. 6
- Jihad S. 6
- Det muslimske herredømme S. 6
- Urimeligt S. 6
- Saladin S. 7
Kirkemødet i Clermont S. 8
Det første korstog S. 9
- Edessa S. 9
- Antiokia S. 10
- Indtagelsen af Jerusalem S. 10
Den muslimske verdens reaktion på korstogene S. 11
- Starten på andet korstog S. 11
- Nur al-Din S. 11
- Nur al-Dins voksende styrke S. 12
- Nur al-Dins højre hånd Saladin S. 12
- Saladin går i krig S. 13
- Saladin indtager Jerusalem S. 13
Børnenes korstog S. 13
Korstogenes betydning S. 14
- Gode historier S. 14
- Korstogenes betydning i dag S. 15
Findes der stadig korstog i dag? S. 15
- Israel S. 15
Konklusion og Vurdering S. 16
Arbejdsproces S. 17
Litteraturliste S. 17

Uddrag

Hvad er hellig krig?

Ordet korstog er normalt ikke noget vi bruger så meget mere, men man kan nogle gange støde på det i gamle historier om Robin Hood eller andre gamle ridder film. Korstogene begyndte i slutningen af 1000-tallet. Det skete i middelalderens Vesteuropa, da pave Urban II opfordrede de kristne i Vesteuropa til at komme den østlige kristendom til undsætning, og befri Jerusalem fra de vantro. De kristne var så troende, at de gerne drog i krig for deres religion. Og efter succesen ved det første korstog, steg 'korstogstanken' og rækken af korstoge mod Jerusalem begyndte. Man kan sige at korstogene var paven og kirkens redskab til krig. Korstogene mod Jerusalem inspirerede også til andre korstog, fx mod hedninge i Østeuropa, muslimer i Spanien, men også indadtil mod kættere og de kristnes andre fjender. Disse korstoge fortsatte helt frem til reformationen, og først da paven ikke længere var Vestlige kristendoms ubestridte leder, uddøde 'korstogstanken'.
Oprindeligt var kristendommen en fredelig religion, men da den blev statsreligion i Romerriget, begyndte man at diskutere, om det kunne retfærdiggøres at slå ihjel under særlige forhold i krig for sit land eller for kristendommen. En græsk-ortodoks kirkefader kaldt Basilios den Store, erkendte at en soldat var nød til at adlyde ordrer, men fastholdt, at enhver der slog ihjel, for at vise sin anger, skulle afholde sig fra at gå til alters i tre år. En vestlig kirkefader, der hed Augustin, forsøgte omkring år 400 at definere, under hvilke forhold man kunne tale om en retfærdig krig. Vold var grundlæggende af det onde, men kunne i visse tilfælde retfærdiggøres som det mindste onde.
Først og fremmest måtte krig have en retfærdig årsag, det vil sige forsvar mod overgreb ellers forsøg på at genvinde tabt ejendom. Krig skulle også udråbes af en legitim autoritet, verdslig eller... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om korstog

[7]
Bedømmelser
 • 17-04-2014
  Jeg synes personligt at det er ærgerligt at bruge 100 point på sådan noget copy paste. Jeg har selv lånt de forksellige bøger som gruppen har lånt og jeg kan selv gå ind op læse præcis det samme fra bøgerne. så ærgerligt og spild af tid at læse sådan noget copy paste.... SKUFFENDE
 • 06-05-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Flot klaret... Men er det rigtigt at i har fået et 12-tal? ... altså det er meget smukt udarbejdet...det er ikke det.. men bare sådan generelt..
 • 22-11-2016
  Godt.................
 • 19-10-2015
  En god opgave, har givet mig god inspiration