Kvælstof og miljø | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • 10
  • 2
  • 460
  • PDF

Kvælstof og miljø | Rapport

Jeg beskriver kort kvælstofkredsløbet og dets effekt på miljøet. Jeg kommer også ind på kvælstofforurening.

Indhold

1) Beskriv kvælstof kredsløbet i naturen
2) Hvad er kvælstofs effekt på miljøet?
3) Hvad kan der gøres for at modvirke forurening med kvælstof:

Uddrag

Pilene på figuren viser kvælstoffets vej fra atmosfæren og optagelsen i levende organismer. Visse bakterier, der lever frit i jorden, kan optage atmosfærisk kvælstof (N2). Ved symbiosen får planten de nødvendige kvælstofforbindelser fra bakterierne, som til gengæld får sukkerstoffer fra fotosyntesen fra planten. Kvælstoffet indgår i plantens aminosyre. Når plantedele forrådner omdannes proteinerne til ammoniak. Ammoniak omdannes videre til ammonium, hvorefter bakterier ved nitrifikation omdanner ammonium til nitrit og nitrat. Overskydende nitrat i jordvandet vaskes ud til vandmiljøet eller til grundvandet. På steder, hvor jorden er vandmættet, vil der være mangel på luftcirkulation og jorden vil dermed være iltfri. I sådanne iltfrie miljøer vil bakterier snuppe ilten fra nitraten. Restproduktet er rent Nitrogen (N), der samles i N2-molekyler. Denne proces kaldes for denitrifikation... Køb adgang for at læse mere

Kvælstof og miljø | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 22-02-2011
    okay opgave der godt kan bruges