Opgave om liberalisme og socialisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Historie FSA
  • 10
  • 11
  • 3467
  • PDF

Redegørelse: Opgave om liberalisme og socialisme

Jeg undersøger liberalisme og socialisme. Min problemformulering lød:
Jeg har bemærket at begreberne Liberalisme og Socialisme ofte forekommer i den offentlige debat. Hvordan er disse ideologier opstået? Hvordan har de påvirket samfundet dengang de opstod, og hvad har de efterladt af spor i vores nuværende samfund? Hvilket menneskesyn repræsenterer de? Og hvilke forskelle og ligheder er der på dem? Har disse ideologier nogen reel betydning i dag? Har de nogen betydning for mig?

Indhold

Indledning og problemformulering s. 3
Liberalisme s. 4
Socialisme s. 6
Diskussion s. 9
Konklusion, perspektivering og litteraturliste s. 10

Uddrag

Denne opgave beskæftiger sig med liberalismens og socialismens opblomstring gennem det 18.- til 19. århundrede. Læseren vil udover, at komme til at læse om de grundlæggende ting ved socialismen og liberalismen, også kunne læse om lige fra den industrielle revolution til Louis Pio’s kamp for arbejderne. Undervejs i opgaven lærte jeg mange ting, jeg ikke vidste før, bla. om lavenergi-samfundets udvikling til højenergi-samfundet, men også om de forskellige samfunds opbygning. Arbejdsforløbet har ca. varet lidt over en måned, da opgaven er blevet skrevet i små bidder ad gangen. Personligt vil jeg mene, at arbejdet angående socialismen har været det sværeste at skrive, da man hele tiden bliver nødt til at holde sig til en stram historisk linje... Køb adgang for at læse mere

Opgave om liberalisme og socialisme

[1]
Bedømmelser
  • 17-12-2010
    Helt klart noget som der kan bruges, til videre opsavering (: