Opgave om livsstil og kost

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 12
  • 3436
  • PDF

Rapport: Opgave om livsstil og kost

Opgaven indeholder en grundig gennemgang af makronæringsstofferne fedt, kulhydrater og proteiner samt en mindre grundig gennemgang af mikronæringsstoferne vitaminer og mineraler. Desuden indeholder opgaven noget om overvægt, en grundlæggende tekst om hvorfor vi behøver mad, og hvad mad er samt en konklusion.

Lærers kommentar

Det var en meget gennemarbejdet og grundig opgave

Skolehjælpen.dk's kommentar

Opgaven indeholder ingen kilder.

Indhold

Vi har brug for mad
Kulhydrater
Fedtstof
Protein
Vitamin/mineraler
Overvægt
Evaluering

Uddrag

Der findes fire forskellige typer kulhydrater:
• Monosakkarider er kulhydrater, som er opbygget af et enkelt ringformet molekyle. Det kan man også se i navnet: monosakkarid. Mono betyder enkelt.
• Disakkarider er kulhydrater, som er opbygget af to ringformede molekyler. Et disakkarid består af to molekyler monosakkarid. Det kan vi også se på ”di” delen af ordet.
• Trisakkarider er kulhydrater, som er opbygget af tre ringformede molekyler. Det er opbygget af tre molekyler monosakkarid. Det ses også i ”tri” delen af ordet.
• Polysakkarider er kulhydrater, som er opbygget af mange ringformede glukoseenheder. De kan altså ikke bestå af andre monosakkarider end glukose. De kan heller ikke opløses i vand. Polysakkarider fungerer som næringsdepoter eller fibre. ”Poly” delen af ordet fortæller os, at der er tale om mange glukoseenheder... Køb adgang for at læse mere

Opgave om livsstil og kost

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.