Projektopgave om Nazismen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 12
 • 9
 • 2624
 • PDF

Projektopgave om Nazismen

Opgaven undersøger den nazistiske ideologi, dens rødder og dens ideologiske fokuspunkter. Den kigger også fremad og spørger, om nazismen igen kunne vinde tilhængere.

Lærers kommentar

Flot indledning med problemstilling indarbejdet. du har kildehenvisninger med i teksten, solidt og flot indhold, som både er beskrivende, analyserende, fortolkende og perspektiverende. du forholder dig til din egen arbejdsproces. dine formuleringer er nogenlunde præcise og klare. der er god sammenhæng mellem over og underemne. varier dine kilder, anvend faglitteratur.

Elevens kommentar

Det gode ved dette projekt, er at alle kravene er opfyldt og indholdet er både
beskrivende, analyserende, fortolkende og perspektiverende. der kunne godt være en større variation i forskellige kilder.

Indhold

Indledning 2
Nazisme 3
Nazismens kendetegn: 3
Forskel fra andre ideologier: 4
- Nazismens forhold til socialisme: 4
- Nazismens forhold til de liberale: 5
Racelæren: 5
Holocaust 5
- Koncentrationslejrene 6
Nynazisme 7
Problemstillinger og analyse: 7
- Er der en grund til ideologien om racerne? 7
- Hvad var grunden til udryddelseslejre? 8
- Hvorfor skulle de dog gøre det så ekstremt? 8
- Har vi lært noget af det der skete under Nazi- Tyskland? 8
- Hvorfor fik de magten? 8
Hvis det sker igen? 9
Kilde angivelse: 9
Afslutning 9

Uddrag

Racelæreren er det centrale i nazismen. I nazismen opfattede man historiens gang som en evig kamp mellem forskellige racer om magten i verden. I stedet for at skelne mellem godt og ondt, skelnede man mellem det stærke og det svage. Hvilket blev til et rent helvede for resten af verden, og specielt jøderne. For nazisterne mente at de stærke havde mere ret til livet end de svage. De mente at andre racer ikke havde lov til at leve, hvis ikke de var i stand til at forsvare sig mod andre racer. Man mente at de værste racer var dem som ikke havde skabt et hjemland og levede som ”parasitter” blandt andre folk. Man mente derfor at denne race skulle udryddes, hvilket blandt andet var den jødiske. Hvilket har fået konsekvenser for det jødiske folk, specielt under anden verdenskrig hvor omkring 6 mio. døde. Tyskerne, eller den ariske og germanske race, var herreracen og havde dermed ret til at kue andre racer. Disse holdninger er meget ekstreme, i forhold til den menneskelige holdning, om at alle mennesker er ens... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om Nazismen

[1]
Bedømmelser
 • 17-11-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 8. klasse
  Rigtig godt arbjede, og god opgave