Ørkenens økosystem og dyr | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 10
  • 2
  • 765
  • PDF

Ørkenens økosystem og dyr | Rapport

Jeg redegør i rapporten for ørkenens dyr og økosystemet i ørkenen generelt.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Opgaven er uden kilder.

Uddrag

Dyrelivet i ørkenen er ligeså afhængige af plantelivet, som dyrelivet alle andre steder. Økosystemet i ørkenen er baseret på en meget lille produktion af organisk stof skabt af gennem fotosyntese i den sparsomme plantevækst, og den produktion svinger meget. I ørkenen er vækst perioderne korte. Nogle år udebliver de enårige planter, pga. at det regner for lidt. Så udover at skulle være tilpasset den ekstremt høje temperatur, og det sparsomme vand skal planteæderne også kunne tåle sulte peri-oder. Det er overraskende at så mange dyr har overlevet de ekstreme vilkår. Insekter, edderkopper, skorpioner og skolopendere er der mange af i ørkenen. Skolopendere er leddyr. Nogle sneglearter har også tilpasset sig ørkenlivet, selvom vi forbinder dem med fugt. Efter et regnskyl spirer planter-ne frem og sneglene æder og vokser i topfart. Når der ikke er mere føde overleves tørken i en slags dvaletilstand. Dvale betyder at fx et dyr i en periode kan fortsætte deres livsfunktioner på et lavere niveau, dvs. at dyret, kan spare på vand og næring, og alligevel overleve.

Ørkendyr må spare på vandet. En tyk hud kan derfor være en fordel. Det nedsætter fordampningen. Det gælder om at undgå at blive spist, så en tyk hornet hud er en god beskyttelse mod rovdyr... Køb adgang for at læse mere

Ørkenens økosystem og dyr | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.