Opdragelsesformer og ansvar

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Samfundsfag FSA
  • 11
  • 9
  • 2267
  • PDF

Rapport: Opdragelsesformer og ansvar

Jeg undersøger opdragelse og forskellige problematikker og valg, som man skal tage i opdragelsen af sine børn.

Indhold

Emnebegrundelse
Indledning/problemformulering
Hvilke former for opdragelse er der?
Hvorfor er opdragelsen vig-tig?
Hvem skal tage ansvar for børnenes fejl?
Hvornår skal børn opdrages?
Hvorfor er det så svært at være forældre?
Bilag
Litteraturliste
Konklusion

Uddrag

Emnebegrundelse:

Jeg har valgt dette emne da jeg fandt emnet opdragelse spændende og interessant. Desuden har en tidligere aflevering om opdragelse vækket interessen endnu mere. Jeg syntes der er rigtig mange ting som jeg gerne vil vide mere om og jeg føler at dette projekt har givet mig chancen til at undersøge og udvide min viden.

Indledning/problemformulering:
Emnet opdragelse giver tit en negativ klang hos mange. Desuden er det ikke lige emnet som vækker direkte opmærksomhed i nyhederne men på en indirekte måde. Børn og deres opførsel blive tit nævnt i nyhederne, og det har jo egentlig stor forbindelse med opdragelse selv da det egentlig ikke nævnes. Jeg tror faktisk at mange forældre bekymrer sig om børn og opdragelse. Ordet opdragelse indeholder jo mange ting det er ikke kun negativ, eller er det? det er sådanne ting jeg gerne vil un-dersøge. Så jeg har egentlig ridset mit hovedemne op via nogle spørgsmål. Hvilke former for opdra-gelse er der? Hvorfor er opdragelsen vigtig? Hvem skal tage ansvar for børnenes fejl? Hvornår skal børn opdrages? Hvorfor er det så svært at være forælder?... Køb adgang for at læse mere

Opdragelsesformer og ansvar

[1]
Bedømmelser
  • 06-12-2012
    Jeg synes det er en god opgave, der fint beskriver de 3 opdragelsesformer