Opgave om Romerrigets storhedstid

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Historie FSA
  • Ingen givet
  • 18
  • 4034
  • PDF

Opgave om Romerrigets storhedstid

Jeg undersøger livet og kulturen i det gamle romerrige og kommer også ind på rigets fald. Jeg giver herudover en boganalyse af "Den sidste verden" og en billedanalyse af "Forfaldstidens romere".

Indhold

INDHOLDSFORTEGNELSE 1
INDLEDNING 2
RAPPORTEN 3
Arkitektur 3
Kunst 3
Videnskab og teknologi 4
Religion 4
Sprog og skrift 4
Sociale forhold 5
Administration 5
Økonomi 5
Militær 6
Herskeren 6
Romerriget fald 6
DISKUSSION OG KONKLUSION 7
BOGANALYSE 8
Handling 8
Tid 8
Sted/miljø 9
Personer 9
Fortolkning 9
Vurdering 10
BILLEDANALYSE 11
Billeddata 11
Billedfortælling 11
Billedmotiv 12
Billedsprog 12
Fortolkning 12
DIGT 13
EFTERSKRIFT 14
LITTERATURLISTE 15
BILAG 1 16
Romerrigets territorium 16
BILAG 2 17
Historisk oversigt 17
BILAG 3 18
Romerske kejsere 18

Uddrag

Romersk arkitektur bygger på det formsprog og de teknikker romerne lærte at kende fra den græske verden. Fra ca. 200 år f.kr. til 200 e.kr. udviklede romersk arkitektur sig til en af de mest betydningsfulde perioder i arkitekturhistorien. Dette skyldes først og fremmest fremkomsten af den romerske beton, som muliggjorde byggerier af højhuse samt hvælv- og kuppelkonstruktioner. Den romerske beton bestod af kalkmørtel, småsten og opnåede sin styrke ved puzzolan, som var en pulveriseret vulkansk bjergart. Dette bevirkede, at den kunne størkne under vand og blive solid og elastisk, som er nødvendigt ved større byggerier. Denne beton gjorde det muligt at bygge store bygningsværker såsom akvædukter, broer, havneanlæg og lejlighedskomplekser på op til 8 etager, sidstnævnte kun i storbyerne. Betonen blev ikke brugt i slumkvartererne eller af fattige folk, og de måtte nøjes med det traditionelle bygningsmateriale, store stenblokke med bindingsværk... Køb adgang for at læse mere

Opgave om Romerrigets storhedstid

[1]
Bedømmelser
  • 18-03-2003
    den er godt skrevet