Skjern Å | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 10
  • 5
  • 1415
  • PDF

Skjern Å | Rapport

Det er en rapport på 2 sider om Skjern Å. Jeg gennemgår åens genopretning og politikernes synspunkter.

Lærers kommentar

At den var god. han kunne godt lide delen med politik.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Opgaven er uden kilder.

Uddrag

Skjern å ligger i det vestlige Jylland og har lidt flod i sig, i den nederste del. Det tog næsten hele tre år at genoprette Skjern å. Man startede i år 1999 og genopretningen var færdig i år 2002. Venstre ville grave åer og søer dybere, for at undgå oversvømmelser der ødelagde høsten og fordi der ikke var nok fordele for landmændene, der ejede jord omkring åen, hvis man genoprettede åen som den oprindeligt var.
Det er socialdemokraterne imod, de kalder det for ¨Det Glade Vanvid.¨ De mener at det vil ødelægge åen. Venstres forslag til vedligeholdelse skal forstås sådan at der bliver gravet i vandløbene så de bliver dybere og tømt for planter så man er sikker på vandet kan strømme ordentligt igennem. Hvis man gør det, mener det økologiske råd, at vandløbene bliver ødelagt. En biolog og landbrugsmedarbejder fra det økologiske råd, Hans Nielsen mener, at når man gør åen dybere og fjerner planterne, ødelægger man samtidig dyrelivet. Han er derfor imod Venstres forslag om at Skjern Å skal indrettes efter landbruget. Venstre var sikre på at de ville vinde med deres ide om at sikre landbruget fordi miljøordføreren for dansk folkeparti, Jørn Dohrmann er... Køb adgang for at læse mere

Skjern Å | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.