Projektopgave om Tyskland efter 2. verdenskrig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 18
 • 8415
 • PDF

Projektopgave om Tyskland efter 2. verdenskrig

Projektopgave om delingen af Tyskland efter 2. verdenskrig.

Problemformulering
Hovedunderspørgsmål
Hvad har de politiske forandringer før- og efter murens fald haft af konsekvenser for forholdet mellem Øst og Vesttyskland?

Arbejdsspørgsmål:
Dataspørgsmål
• Hvor går grænsen mellem det gamle Øst- og Vesttyskland?
• Hvem delte Tyskland?
• Hvem kom bedst ud af den kolde krig af øst og vest?
• Er muren gået ud over den tyske produktion?
• Hvad er forskelle på DDR og BDR?
• Hvad er forskellene på de gamle DDR og de gamle BDR?

Forklaringsspørgsmål
• Hvorfor blev Tyskland splittet?
• Hvem kom økonomisk stærkest ud af den kolde krig?
• Hvilke muligheder findes i f. eks Vest frem for Østtyskland i dag?
• Hvad er forskelle i dagens Tyskland mellem østtyskerne og vesttyskerne?
• Ser de hinanden som forskellige eller under samme land?
• Hvorfor er de tyske arbejdere verdens dyreste?
• Har nogle af de andre østeuropæiske lande (Tjekkiet, Ungarn osv.) klaret sig bedre end det gamle DDR – og hvis ja, hvorfor?
• Er der forskelle i arbejdsmentaliteten i Øst og Vesttyskland?

Vurderingsspørgsmål
• Er grænsen mellem øst og vest blev psykologisk skubbet efter murens fald?
• Føler man sig som et land eller som to skilte lande i Tyskland?
• Er det gået ud over nationalfølelsen i Tyskland?
• Er der forskelle på østtyskere og vesttyskere i dagens Danmark?
• Har nationalismen lidt skade af opdelingen af Tyskland?
• Er tyskerne tilfredse med hvor de bor eller vil de hellere bo i det gamle DDR/BDR?
• Ser østtyskerne og vesttyskerne ned på hinanden?
• Skød russerne sig selv i foden ved at bygge berlinermauer eller var det fornuftigt – i bagklogskabens lys?
• Er den tyske kvalitet slækket efter konkurrencen fra især Asien, men også Frankrig i f. eks bilindustrien?

Handlingsspørgsmål
• Kan man give tyskerne en større fælles nationalitetsfølelse?
• Kan man gøre østtyskerne og vesttyskerne mere venligt indstillede overfor hinanden?
• Skrider staten til handling i forhold til den tidligere dårlige arbejdsmoral i Østtyskland?
• Er tyskerne indstillede på at forandre sig for sammenlægningen?

Indhold

Indledning og formål
BRD og DDR - Forandringen i Samfundet:¨
- DDR (Deutsche Demokratische Republik – Østtyskland)
- BRD (Bundesrepublik Deutschland – Vesttyskland)
- Den politiske statsbygning i det nuværende Tyskland
- Forandring
- Nazister og skinheads
- Dagens Tyskland i øst og vest
Den historiske forklaring
- Fyrstendømmer og kongeriger
- Katolikker kontra Protestanter
- 30-års krigen
- Brandenburg/Preussen
- Det tyske kejserrige
- En begyndende industriel oprustning
- Wilhelm d. 2
- Konklusion og perspektivering
Den kontrastfyldte holdning
Erzählung auf ein Össis und Wessis
- Der Gesichte von einem Ostdeutscher
- Der Gesichte von einem Westdeutscher
Konklusion

Uddrag

Indledning og formål
Dette projekts formål er, at forstå forskellen og sammensætte sammenhængene for den konflikt store dele af Europa var dybt påvirket og mærket af. Det er et forsøg på at forstå, hvad der lå til baggrund for denne konflikt og igennem intensiv research af både danske og tyske kilder, at lære de lokale forhold at kende, tyskerne imellem. Jeg vil specielt gerne videregive min viden om de indenrigsforhold der findes. Rapporten kommer til at omhandle alt fra den historiske baggrund til vidneforklaringer og fiktive historier for ikke at snakke om de samfundsfaglige aspekter jeg også vil forsøge at lægge ind over.

BRD og DDR – Forandringen i Samfundet
- DDR (Deutsche Demokratische Republik – Østtyskland)
DDR var en del af det gamle Sovjetunionen. Sovjetunionen var af kommunistisk styre, og kommunistisk overbevisning. Kommunisme er en ekstrem form for socialisme, hvor staten styrer alt. En lov der oftest bliver indført med kommunismen er afskaffelse af privat ejendomsret til produktionsmidler. Det gik voldsomt udover Østtyskland, der kom i voldsom knibe efter Sovjetunionens fald og frem for alt murens fald. Det kommunistiske styre gjorde, at ingen ejede deres egne ting og de fleste arbejdede på enorme fabrikker under russisk styre. Man byttede, de færdige varer med blandt andet olie og kul fra andre steder i den enorme Sovjetunion. Man var flere tusinde på fabrikkerne rundt omkring, hvor der i dag måske kun er nogle få hundrede. Da staten ejede det hele, var det også staten der bestemte lønnen. Den var ikke særlig høj, men trygheden i DDR var enorm. Alle var sikret arbejde på en af de tusindvis af fabrikker, men ingen havde rigtigt noget at kæmpe fordi, den eneste måde man kunne stige i rang var i et af de få kommunistiske partier. Derfor blev glæden ved arbejdet voldsomt forringet og der var få akademikere dvs. befolkningens uddannelser var enormt ringe. Ingen gjorde, det særligt godt på deres arbejde og man... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om Tyskland efter 2. verdenskrig

[3]
Bedømmelser
 • 29-04-2012
  GODT med viden, nu kan man skelne mellem det ;-)
 • 23-03-2011
  god opgave kunne sagtens bruge den.
 • 17-03-2011
  God besvarelse, hjalp mig godt.