Projektopgave om ungdomsoprøret og blomsterbørn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 12
 • 29
 • 10046
 • PDF

Projektopgave om ungdomsoprøret og blomsterbørn

Projektopgave fra 9. klasse om ungdomsoprøret og blomsterbørn.

Problemformulering

Vi har valgt at skrive om 1960'ernes blomsterbørn. Det er en periode som interesserer os meget.
Det er en tid, hvor mange unge vælger en ny livsstil med stoffer, kollektiv og demonstrationer som en del af hverdagen. Vi vil under forløbet undersøge grundlaget for deres valg og følge blomsterbørnenes udvikling.
Indledningsvis vil vi undersøge om blomsterbørnene havde en særlig social baggrund, hvilke normer de gjorde oprør imod og hvilke frihedsidealer de kæmpede for. Derudover vil vi undersøge hvordan hippierne klædte sig, og hvordan resten af omverdenen så på dem.
Vi er af den overbevisning, at der er en sammenhæng mellem hippiernes musikgenre og moden. Vi vil undersøge, om denne opfattelse er korrekt og i så fald, hvordan disse to udtryksformer påvirker hinanden. Vi vil finde ud af, hvorfor de tog så mange stoffer, hvordan det påvirkede dem, hvilke konsekvenser det havde, og om der var et ordenligt grundlag for deres ideologier eller de bare var påvirkede af rusmidler?
Vi vil dernæst undersøge, hvordan verdenen ville have set ud, hvis ikke hippiebevælgelsen havde sat så stort et præg, og om hippiebevægelsens ageren er grunden til, at vi agerer, som vi gør i dag. Vi vil afslutningsvis give vores bud på, hvilke positive og hvilke negative ændringer i samfundet ungdomsoprøret i 60´erne medførte, og vi vil komme med forslag til, hvordan de negative konsekvenser kan ændres til noget positivt.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Opgaven er uden kildehenvisninger og litteraturliste.

Indhold

Problemformulering – Susan, Maria og Annemette.
Indledning – Susan, Maria og Annemette.
Hvem var blomsterbørnene? Annemette.
Afslutningen på bevægelsen som havde ændret verdenen – Annemette.
Hvem kunne være Hippie – Annemette.
Hvordan klædte en hippie sig? – Annemette.
Forældres syn på blomsterbørnene – Annemette.
Omverdenens syn på blomsterbørnene - Annemette.
Har hippierne sat noget præg på verden? – Maria.
Hippier og musik - Susan.
Pigtrådsmusik – Rock'n'roll –Susan.
Hippier og stoffer – Susan.
LSD – Susan.
Hash – Susan.
Hippier og Ideologier – Susan.
Studenteroprør – Maria.
Ugdomsoprør – Maria.
Hippier og frihed – Susan.
Kvindekamp – Susan.
2 store spørgsmål – Maria og Annemette.
Konklusion – Susan, Maria og Annemette.
Logbog – Susan, Maria og Annemette.

Uddrag

Indledning

Vi valgte emnet blomsterbørn, fordi vi som unge synes det var enormt fascinerede, hvordan de unge brød ud af samfundets normer i 60'erne. De kom ud af deres grå skal, de begyndte at leve et liv, som de havde lyst til. Hvor de skabte reglerne, for hvad man måtte, og ikke måtte. Vi kender det især fra os selv af, hvordan vi nogle gange, har vi lyst til at bryde ud af vores skal, og måske gøre noget forbudt, gøre noget, som ikke var forventet ligesom ungdommen i 60'erne.

Hvem var Blomsterbørnene

Hvis man nævnte årstallet 1960'erne, ville det straks sende en strøm af tanker tilbage til hippiebevægelsen, med oprør, stoffer, og frigørelse. Det er en tid hvor den unge del af befolkningen, bryder ud af samfundets normer.
Men hvad er en ægte hippie? hvad står den for? og hvordan handler den? Ordet hippie stammer fra selve ordet hip, som betyder at være med på noderne, at være smart. Det var dét 1960'ernes unge var og skulle være. Hvis man var en hippie, var man smart og med på moden. Et andet ord for hippierne er blomsterbørnene. Oversat direkte ville man sige kærlighedsbørn. Blomsten var dengang et symbol på kærlighed og derfor blomsterbørn.
Hvordan startede hippie kulturen?
Hippiekulturen udsprang fra 50'ernes beatniks, som var en lille del af samfundet, som brød ud fra det velorganiserede samfund. Deres livsstil var meget afslappet. De gik rundt i løse bukser og farverige skjorter og lod deres hår gro. Deres liv gik ud på at slappe af hele dagen, sidde at ryge joint engang imellem, og bare gøre ingenting.
Da det så blev 60'erne, gik det rigtig godt for samfundet. Forbruget steg, og mange fik råd til materielle goder. Det skyldtes at langt de fleste at kvinder kom på arbejdsmarkedet. Derfor steg indkomsten hos familierne. Konsekvenserne blev af dette, at kernefamilieidealet kom i skred, og rollefordelingen kom i uorden. Faren som førhen havde været ham som tjente alle pengene, var nu ikke den eneste der tjente penge. Det var på godt og ondt, at kvinder kom på arbejdsmarkedet. Det hun havde lavet hjemme som at lave mad, gøre rent og passe børnene, kom nu oveni arbejdet. Jeg tror, at det er en af grundende til, at ungdommen gik andre veje end forventet er, de havde både set og oplevet deres forældre træde ud af en rolle, som de havde haft... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om ungdomsoprøret og blomsterbørn

[1]
Bedømmelser
 • 15-04-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Jeg må sige, at den er meget lang i forhold til kvaliteten af indeholdet.