USA's økonomi, Barack Obama & Sundhedsreform

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Samfundsfag FSA
  • 12
  • 10
  • 1892
  • PDF

Rapport: USA's økonomi, Barack Obama & Sundhedsreform

Vi undersøger USA's økonomi igennem tiden og kigger på finanskrisen og Obamas sundhedsreform.

Problemformulering
Vi vil først redegøre for, hvordan den amerikanske økonomi har været igennem tiden, og hvordan den ser ud i dag.
Hvad er der sket med USA´s økonomi, siden Obama er kommet til magten.
Gå i dybden med hvad sundhed reformen gør ved U.S.A. Og dets økonomi.

Indhold

Side 3. Emnevalg og problemformulering
Side 4. USA´s Økonomi
Side 8. Barak Obama
Side 9. Sundhedsreformen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Efter borgerkrigen i 1861-1865 kom USA i en hastig industrialisering. Der kom en masse arbejdskraft samt teknologiske landvindinger, som betød en kraftig pro-duktionsfremgang for USA. Og allerede i 1890 var USA blevet verdens førende økonomi. Den frie konkurrence resulterede i en magtkoncentration blandt de store virksomheder (fri konkurrence er, at flere firmaer sælger bestemte varer, så hvis en butik sætter prisen ned, er de andre også nødt til det, ellers køber de det jo hos deres konkurrenter). Det truede virkelig meget den videre udvikling i den amerikanske økonomi, så i 1890‘erne gennemførte staten en lov, som skulle hindre monopoldannelse. (monopol er det modsatte af fri konkurrence, så der er kun en eller få, der sælger en bestemt vare, f.eks. olie, så kan fir-maet jo bare sætte prisen op, og vi er jo nødt til at købe produktet). Dengang spillede den offentlige sektor en lille rolle i økonomien, men regeringens muligheder for at udvide den økonomiske udvikling blev øget, da præsident William Howard Taft indførte den føderale indkomstskat... Køb adgang for at læse mere

USA's økonomi, Barack Obama & Sundhedsreform

[1]
Bedømmelser
  • 08-03-2012
    asf gsfa gasf gsg s gas gas gasf gsf g