Alkaner ~ organisk kemi | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 8. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • 12
 • 6
 • 2554
 • PDF

Alkaner ~ organisk kemi | Rapport

Indledning
I denne rapport vil jeg fortælle om alle de ting, vi har lært og læst under emnet alkaner. I teoriafsnittet gøres rede for forsøgene, der er lavet. Jeg vil definere organisk kemi, hvor jeg vil forklare om alkaner, alkener, alkyner og isomerer. Det er relevant med destillation af råolie, fordi det er omdannelse af organiske stoffer, og et af vores forsøg handler om det. Jeg vil vise nogle af de molekyle modeller vi har bygget, og fortælle om hvordan man navngiver alkaner. Til sidst vil jeg komme med en samlet konklusion og refleksion.

Lærers kommentar

Det var en god rapport med et flot teoriafsnit.

Indhold

Indledning
Teori
- Organisk kemi
- Alkaner
- Alkener
- Alkyner
- Naturgas
- Råolie og destillation
Forsøg: Destillation af vand og sprit (adskil vand og sprit ud fra deres kogepunkt)
Forsøg: Isomérer
Konklusion, refleksion, og hvad kan dette bruges til…
Kilder

Uddrag

Organisk kemi handler om molekyler, der består af carbon og hydrogen. Organiske carbonforbindelser består af C-atomer arrangeret i ugrenede eller grenede kæder. Fælles for alle organiske forbindelser er, at de er molekyler, som holdes sammen af kovalente bindinger, og at de er brændbare.
De organiske carbonforbindelser inddeles i forskellige stofklasser, bl.a. carbonhydrider, som er det samme som kulbrinter. Carbonhydriderne inddeles i to grupper: alifatiske og cykliske. De alifatiske er bundet i en kæde, mens de cykliske er bundet i en ring. De organiske forbindelser inddeles yderligere i tre grupper: alkaner, alkener og alkyner... Køb adgang for at læse mere

Alkaner ~ organisk kemi | Rapport

[2]
Bedømmelser
 • 17-02-2015
  kilderne kunne godt uddybes en del
 • 17-06-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  super godt forklaret. tak