Rapport om Olie og cracking

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Fysik/Kemi FS10
  • 12
  • 17
  • 4308
  • PDF

Rapport om Olie og cracking

Jeg undersøger, hvad olie består af, dens historie, og hvordan den udvindes. I teorien kommer jeg blandt andet ind på forskellige grupperinger inden for den organiske kemi. De to forsøg skaber et overblik over, hvordan man raffinerer olien.

Indhold

Teorien bag olie 3
Oliens historie 3
Hvor kommer olien fra? 4
Navngivning 5
Destillation 8
Cracking 9
Oliens fremtid 9

Forsøg 9 – Destillation af råolie 10
Materialeforbrug 10
Forsøgsopstillingen 10
Hvad går forsøget ud på? 10
Forsøgsrækkefølgen 10
Mine forsøgsresultater 11
Konklusion 12
Tilføjelser 12

Forsøg 17 – Cracking af destillationsrest
Materialeforbrug 12
Forsøgsopstillingen 12
Hvad går forsøget ud på? 13
Forsøgsrækkefølgen 13
Mine resultater 14
Konklusion 14
Tilføjelser 14

Konklusion på rapporten 14

Kildehenvisning 15

Uddrag

D. 27. August 1859 blev starten på olieindustrien, da Edwin Drake fandt olie i 21 meters dybde, i Titusville i Pennsylvania, USA. Egentlig fandt man første gang olie under jordoverfladen i 1858, her var det James Miller Williams der ledte efter rent drikkevand, men den egentlige leden efter olie startede med Edwin Drake. Edwin Drake var blevet hyret af Seneca Oil Company i 1857, for at undersøge oliebeliggenheden i netop Titusville. Han brugte de to år på bl.a. at studere saltboringsmetoden, og brugte så efterfølgende denne til at finde olien. Edwin patenterede ikke sin metode, så mens andre blev rige på at bore efter olie, døde han som en fattig mand.
Og andre blev rige. Mange lykkejægere så nemlig dette som chancen til at komme til pen-ge hurtigt. Selvfølgelig blev størstedelen skuffede, men mange fik noget positivt ud af bo-ringen efter olie. Når man ledte efter olien, var det bare med at være heldig, for man havde ingen videre viden om hvor olien befandt sig. Det var først i starten af det 20. århundrede geologer kunne konstatere, at undergrunden skal have en vis beskaffenhed, før den kan indeholde olie... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Olie og cracking

[1]
Bedømmelser
  • 23-10-2011
    rigtig god opgave.....