OSO om IT-ingeniøruddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om IT-ingeniøruddannelsen

OSO skrevet i 10.klasse om uddannelsen til IT-ingeniør, og hvordan man bliver spiludvikler.

Indhold

It-ingeniør uddannelsen 2
Facts om It-ingeniør 3
Spiludvikler uddannelsen 4
Facts om spiludvikler 5
HTX - min vej til fremtiden 6-7
Mit produkt 8-9

Uddrag

Ingeniøruddannelsen

Jeg interesserer meget for mig for Internettet, computere, computerspil og et par enkle software programmer som Animation Shop. Så derfor vil jeg også have et job, hvor jeg arbejder med computere, computerspil eller animation.


Man kan optages på Ingeniør Højskolen på forskellige måder. Kravene er, at man har taget en gymnasial adgangseksamen. Det vil sige en afgangseksamen fra STX, HTX, HHX og HF. Men man skal dog tage og bestå matematik A, fysik B og kemi C med et gennemsnit på 6 eller derover. Men det er ikke sikkert, at man kommer ind for, der er forskellige krav på de forskellige uddannelsessteder. Og ikke nok med det så bliver optagelseskravene også ændret i 2008.


Hvis man vil være en diplomingeniør, så består uddannelsen af en 3-årig bacheloruddannelse og 6 mdr. ingeniørpraktik. Praktikken behøves ikke at gennemføres i en dansk virksomhed. Den må også gennemføres i en udenlandsk virksomhed. Civiluddannelsen er delt op i 3-årig bacheloruddannelse, 6 mdr. ingeniørpraktik og en 2-årig kandidatuddannelse.

Man kan søge SU under uddannelsen, og der gives også løn under praktikken.

Facts om It-ingeniør

En It-ingeniørerens arbejde kan f.eks. være
• At udvikle og vedligeholde software
• At designe edb-systemer og løse programmeringsopgaver for virksomheder
• At klarlægge, hvilke krav edb-systemer skal opfylde
• At teste og vedligeholde edb-systemer og datanetværk

Som It-ingeniør skal man også være opmærksom på f.eks. at
• Have lederevne er en fordel... Køb adgang for at læse mere

OSO om IT-ingeniøruddannelsen

[1]
Bedømmelser
  • 13-12-2010
    ALT FOR NICE TUSINDE TAK!!