OSO om revisor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om revisor

Med denne OSO undersøges der følgende problemformulering/problemstilling:

Er HHX og Revisionsuddannelsen noget for mig?

• HHX
• Hvilke fag skal man have på HHX?
• Hvordan er det at gå på HHX? (Beskriv brobygning)
• Hvad kræves der for at komme ind på HHX?

• Hvilke fag er påkrævet for optagelsen på Revisionsuddannelsen?
• Hvilke krav er der for at komme ind på uddannelsen som revisor?
• Beskrivelse af Revisionsuddannelsen og hvad kan den bruges til?
• Hvilke muligheder er der for videreuddannelse?

Derudover vil jeg gennem interview af registreret revisor Tage Bundgaard, finde ud af:
• Hvordan er arbejdssituationen for revisorer?
• Er det en hård uddannelse?
• Hvad er en revisorers arbejdsområder?

Indhold

Begrundelse for emnevalg - 1 -
- Formålsformulering - 1 -
- Problemformulering/problemstilling - 1 -
Uddannelsesplanen - 3 -
- Teoretisk viden - 4 -
- Hvad er og laver en revisor? - 4 -
- Forskellen på statsautoriserede revisorer og registreret revisorer - 5 -
- Produktet - 6 -
- Fremlæggelsen - 7 -
Afslutning - 8 -
- Helhedsvurderingen af min egen arbejdspræstation og proces. - 8 -
- Kildeoversigt - 8 -

Uddrag

Begrundelse for emnevalg

Jeg har valgt at skrive om revision, fordi jeg gerne vil uddannes indenfor dette felt. Jeg har en drøm om at starte en revisionsvirksomhed, som beskæftiger sig med alt fra årsopgørelser til balance og til egenkapitaler for større virksomheder, danske såvel som udenlandske.

Jeg var for noget tid siden i praktik hos et sådan firma, hvor jeg arbejdede med bogføring og andre former for dataregistrering, hvilket helt klart er en motivation til senere at tage en uddannelse som revisor. Og så er det både spændende og sjovt. Fornemmelsen af at skabe noget selv, er simpelthen noget af det bedste i verden! Uddannelsen som revisor passer perfekt ind i min drøm.

Formålsformulering
Faglige kundskaber - Jeg ønsker at få et større indgående kendskab til, hvordan min uddannelse som revisor er opbygget og hvordan jobbet som revisor fungere i praksis. Jeg ønsker at få større viden omkring regnskab, bogføring og edb-systemer m.m.
Arbejdsmetode – Jeg vil beskrive uddannelsesforløbet, interviewe fagpersoner, besøge et revisionsselskab, søge viden om emnet og redegøre for arbejdet med resultatopgørelsen for restauranten.
Produktet – Jeg ønsker at lave et færdigt regnskab for en fiktiv restaurant.

---

Hvad er og laver en revisor?
Som revisor lever du af at lave regnskaber for dine kunder og at rådgive dem om økonomi.
For at blive offentligt anerkendt revisor skal man opfylde en række betingelser. Der findes to slags offentligt anerkendte revisorer: registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer. Statsautoriserede revisorer har den længste uddannelse, og de har eneret eller fortrinsret til visse opgaver, som fx revision af børsnoterede selskaber og finansielle institutioner. Revisorer undersøger, om en virksomheds regnskaber er i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter, og om de er udarbejdet og opstillet, så de giver et retvisende billede af økonomien. Herefter giver revisorerne deres vurdering i en officiel erklæring. Hvis der er tale om et selskab, skal revisorerne revidere årsregnskabet og afgive en revisionspåtegning.

En revisor kan rådgive om fx bogføring, budgetter, kalkulationer, interne forretningsgange og om udarbejdelse af regnskaber. Nogle revisorer udfører også bogførings- og regnskabsarbejde for kunderne.
Revisorer giver økonomisk rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, valg af virksomhedsform samt skatteforhold. De kan desuden hjælpe ved forhandlinger med fx banker,... Køb adgang for at læse mere

OSO om revisor

[3]
Bedømmelser
  • 17-01-2006
    God OSO! bare lige tilpasse den lidt, så er den perfekt
  • 14-02-2007
    det er li den jeg leder efter:)
  • 29-03-2007
    =)

Andre brugere, der har downloadet OSO om revisor, har også downloadet