OSO om teknisk designer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om teknisk designer

OSO om uddannelse til teknisk designer og civilingeniør.

Indhold

Indledning Side: 2
Hvad er teknisk design? Side: 3
Fremtiden – nye roller til tekniske designere Side: 4
Adgangskrav Side: 5
Teknisk designer uddannelsen Side: 5
Htx – højere teknisk eksamen Side: 8
Teknisk designer på Randers tekniske skole Side: 14
Civilingeniør Side: 18
Job som Civilingeniør Side: 20
Konklusion Side: 21
Kildefortegnelse Side: 22

Uddrag

Indledning

Hvorfor Teknisk design?
Jeg har valgt Teknisk Design fordi det er udannelsesvejen til et fremtidigt job som civilingeniør/forsker, inden for Transportsikkerhed og –risiko.
Sådan et job er til gavn for hele befolkningen, da er et institut der styrker sin kompetence vedr. statistiske metoder og modellering inden for forskningsområdet Transportsikkerhed og –risiko. Sikkerhed er der jo altid behov for.
En teknisk designer uddannelse giver også mere indblik i arbejdsmiljøet end i andre uddannelser, da man kan fælge fag der kun omhandler arbejdsmiljøet.
Man lærer også førstehjælp og brandbekæmpelse, som man kan benytte sig af, på en hver arbejdsplads. Jeg mener at en civilingeniør indenfor Transportsikkerhed og –risiko er en vigtig brik i vores samfund, da det er med til at rede menneskeliv.

Hvad er Teknisk Design?

Teknisk design erstatter teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere tekniske assistent uddannelse, der gør sin entre på arbejdsmarkedet i en Informationsteknologisk, styrket og moderniseret udgave, hvorfor uddannelsen også har fået nyt navn Teknisk Designer.
Teknisk Design er en 5-årig civilingeniør-uddannelse som dog ikke kan er en diplomuddannelse.
Uddannelsen til er både ny og gammel. Gammel for så vidt, at den bygger på den nu nedlagte uddannelse til teknisk tegner og teknisk assistent, men ny fordi arbejdsområdet har undergået markante forandringer den sidste par år.
Før foregik meget af arbejdet ved tegneborde, hvor man i hånden og på tegnemaskiner rentegnede arkitektens eller ingeniørens skitser. Herudover var man også beskæftiget med styklister og logistik. Men efter informations- teknologiens fremstormen er arbejdet... Køb adgang for at læse mere

OSO om teknisk designer

[3]
Bedømmelser
  • 29-11-2005
    god til oso
  • 30-11-2005
    fed fed fed
  • 04-02-2007
    vildt fed