OSO opgave om Diplomingeniør

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 10. klasse

Fag

OSO - Obligatorisk selvvalgt opgave FS10

Karakter

12

Antal sider

25

Antal ord

4661

Filformat

PDF

OSO opgave om Diplomingeniør

En Obligatorisk Selvvalgt Opgave fra 10. klasse om vejen til at blive ingeniør.

Lærers kommentar
Fantastisk god opgave. Velformuleret og velskrevet.

Indhold
Indholdsfortegnelse

 Indledning
 Indhold i opgaven
 Ungdomsuddannelse
 Videregående uddannelse
 Afslutning
 Interview
 Logbog
 Bilag
 Kilder


Disposition

Forord
Indhold i opgaven:
• Personlig
• Ressourcer - udfordringer
• Baggrunden for mit valg af ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
Jeg vil gerne ind på HTX Odense.
• Hvilke adgangskrav er der? Og kan jeg opfylde dem?
• Hvilke mulige studieretninger kan man vælg?
• Fagniveau og valgfag
Videregående uddannelse:
• Hvilke adgangskrav er der?
• Hvor lang tid tager uddannelsen?
• Er der flere udgaver af uddannelsen?
• Økonomi og jobs
Andet / afrunding.
• Mit liv igennem uddannelsen
• Mit liv om 10 år
• Konklusion

Uddrag
Denne opgave er bygget op så jeg fortæller om, hvordan man kan uddanne sig til ingeniør. I mit tilfælde via HTX. For at gøre opgaven personlig vil jeg beskrive mine personlige indfaldsvinkler til et sådan uddannelsesforløb. Til sidst i opgaven vil jeg prøve at forestille mig, hvor jeg er om 10 år... [læs mere nu]