FSA Grønland 1996 Iskøb - Problemregning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Matematik FSA
  • Ingen givet
  • Excel2003

FSA Grønland 1996 Iskøb - Problemregning

Besvarelse af FSA problemregningen fra 1996 i Grønland i Matematik.

Der er besvarelse af følgende opgaver:

1. Iskøb
2. Issalg
3. Kæmpeisen
5. Is-dessert
6. Is-konfekt

- Dog ikke dem, der skulle besvares på svararket.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Opgave 4 mangler

Uddrag

OPG. 1 Iskøb

1,1

1 goliath koster 11 kr.
1 isfodbold koster 10 kr.
1 læske koster 7 kr.
5 stk. goliath koster 11*5 kr = 55 kr.
9 stk. isfodbolde koster 10*9 kr = 90 kr.

---

1,4

Der er 18 elever i Sara´s klasse
Sara skal købe is til alle i sin klasse
Sara kunne have købt 17*11+13 kr

---

OPG. 3 Kæmpeisen

3,1

Sukker = 775 kg.
Dextrose = 425 kg.
Stivelse = 20 kg.
Citronsyre = 13 kg.
Farve - og smagsstoffer = 34 kg.

---

3,3

Der blev brugt 6 liter favestof til isen.
1/12 af favestoffet var gul farve resten var grøn farve

---

5,3

Sara laver også ikugler af jordbæris
Rumfanget af en kugle er V=4/3*pi*r*r*r... Køb adgang for at læse mere

FSA Grønland 1996 Iskøb - Problemregning

[2]
Bedømmelser
  • 25-01-2011
    DEN ER GOD NOK..........................................................
  • 19-11-2011
    opgave 5 noget uoverskuelig eller fin

Andre brugere, der har downloadet FSA Grønland 1996 Iskøb - Problemregning, har også downloadet