Problemregning om Areal og befolkningstal

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Matematik FS10
 • Ingen givet
 • 9
 • 1678
 • PDF

Problemregning om Areal og befolkningstal

Besvarelse af opgaverne:

1. Areal og befolkningstal
2. Fiskeri
3. Gletsjere
4. Vulkaner
5. Jordskælv

De stammer fra en problemregning til 10. klasse fra et ukendt år.

Uddrag

Opgaverne fra opgave 1 - Areal og befolkningstal.

Opgave 1.1

Resten af landet er opdyrket jord, som udgør i alt:

Opgave. 1.2

Til at vise fordelingen af landets areal har jeg vist med et cirklediagram, fordi jeg finder det overskueligt og nemt at aflæse:

Opgave 1.3

Gletsjerne fylder 12 % af det samlede areal på 103100 km2, hvilket vil sige at gletsjernes areal i km2 kan beregnes som:

Opgave 1.4

Islands samlede areal er 103.100 km2, hvorpå der bor 254.000 indbyggere. Antallet af indbyggere pr. km2 kan i gennemsnit beregnes som :

Opgave 1.5

Til udregningen af befolkningstilvæksten af indvandrere, fra år 875 til år 878. har jeg brugt formlen

Opgave 1.6

Udregningen af P kan gøres på flere forskellige måder, jeg har valgt at bruge denne måde, på grund af at den er mere overskuelig i forhold til den der er i opgaverne.

Opgave 1.7

Det samlede antal indvandrere i årene 875 til og med 880, beregnes som:... Køb adgang for at læse mere

Problemregning om Areal og befolkningstal

[11]
Bedømmelser
 • 28-03-2006
  en del fejl men ellers god
 • 08-02-2007
  rigtig god. gode beskrivelser ved spørgsmåene.
 • 12-02-2012
  håber jeg kan bruge den!
 • 13-09-2010
  GODT GODT GODT GODT!!